Şahadatnama suraty

Şahadatnama suraty

“SHANDONG XINRI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD” 2006-njy ýyldan bäri maşgala ýöriteleşdirilen öndürijidir. Biziň pelsepämiz: dogruçyllyk bilen ynam gazanmak, hiliň üsti bilen ýeňiş gazanmak, innowasiýa arkaly ösmek we başarnykly ruh arkaly öz mümkinçiliklerimizi döretmek.

ABŞ-nyň ýyllyk satuwy 150 million ABŞ dollaryndan gowrak we içerki kuwwaty 7000 milliondan gowrak toplum, umumy meýdany 2 million inedördül metrden gowrak bolan XRL dünýädäki esasy öndürijilerden biridir.Aslynda, XRL eýýäm dünýäniň 120-den gowrak ýurdunda satylýar.

XRL göterijisiniň ähli satuw işgärleriniň bilelikdäki tagallalary bilen eýýäm dünýäniň 120 ýurduna eksport etdik.

Şeýle hem, XRL iň ýokary derejeli, täsirli, 24/7/365 hyzmaty bilen bellidir - ähli e-poçta we ses habarlaryna alty sagadyň dowamynda jogap berilýär, kepillendirilýär!

46
54
62
123
8d96755f
221
315