Iňňe rolikli podşipnikler

 • Iňňe rolikli podşipnikler

  Iňňe rolikli podşipnikler

  ● Iňňe rolikli rulman uly göterijilik ukybyna eýedir

  ● Pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary geçiriş netijeliligi

  Load loadük göterijilik ukyby

  ● Has kiçi kesiş

  Inner Içki diametriň ululygy we ýük göterijiligi beýleki podşipnikler bilen deňdir we daşky diametri iň kiçidir

 • Iňňe rolikli podşipnikler

  Iňňe rolikli podşipnikler

  ● Bu gaty täsirli

  ● Ok ýük

  ● Tizlik pes

  ● Sizden gaçyp bilersiňiz

  ● Programma: iki we üç tigirli maşyn gurallary awtoulaglar we ýeňil awtoulaglar, tirkegler we awtobuslar