Tigir merkezi

  • Tigir merkezi

    Tigir merkezi

    Hub Hub podşipnikleriniň esasy roly agram götermek we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermekdir
    Ial eksenel we radial ýükleri göterýär, örän möhüm bölek
    Cars Awtoulaglarda giňden ulanylýar, ýük awtoulaglarynda programmany kem-kemden giňeltmek meýli bar