Çyzykly podşipnik

  • Çyzykly podşipnik

    Çyzykly podşipnik

    ● Çyzykly rulman, arzan bahadan öndürilen çyzykly hereket ulgamy.

    Inf Çäksiz urgy bilen silindr şekilli birleşmek üçin ulanylýar.

    Prec Takyk maşyn gurallarynda, dokma tehnikasynda, azyk gaplaýyş tehnikasynda, çaphana enjamlarynda we beýleki senagat maşynlarynda süýşýän böleklerde giňden ulanylýar.