Awtomatiki podşipnik

 • Cluth Bearing

  Cluth Bearing

  The Debriyaç bilen geçirişiň arasynda oturdylýar

  Ut Debriyaç çykaryjy rulon awtoulagyň möhüm bölegidir

 • Tigir merkezi

  Tigir merkezi

  Hub Hub podşipnikleriniň esasy roly agram götermek we konsentratoryň aýlanmagy üçin takyk görkezme bermekdir
  Ial eksenel we radial ýükleri göterýär, örän möhüm bölek
  Cars Awtoulaglarda giňden ulanylýar, ýük awtoulaglarynda programmany kem-kemden giňeltmek meýli bar