Çuň çukur topy

 • Çuň çukur topy

  Çuň çukur topy

  ● Çuňňur çukur topy, iň köp ulanylýan rulmanlardan biridir.

  ● Pes sürtülme garşylygy, ýokary tizlik.

  ● pleönekeý gurluş, ulanmak aňsat.

  Ear Dişli guty, gural we metr, motor, durmuş enjamlary, içerki ýangyç dwigateli, ulag serişdesi, oba hojalygy tehnikasy, gurluşyk tehnikasy, gurluşyk tehnikasy, rolikli konkide, yo-yo top we ş.m. ulanylýar.

 • Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Row Bir hatar çuň çukur şar rullary, togalanýan podşipnikler iň köp wekilçilikli gurluş, amaly goşundylar.

  ● Pes sürtülme momenti, ýokary tizlikli aýlanmagy, pes ses we pes titremäni talap edýän programmalar üçin iň amatly.

  ● Esasan awtoulag, elektrik, beýleki dürli senagat tehnikalarynda ulanylýar.

 • Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Iki hatar çuň çyzykly podşipnikler

  Design Dizaýn, esasan, bir hatar çuň çyzykly podşipnikler bilen deňdir.

  Rad Radial ýük götermekden başga-da, iki ugurda hereket edýän eksenel ýük göterip bilýär.

  Racaryş ýoly bilen topyň arasynda ajaýyp kompaktlar.

  ● Uly ini, uly ýük göterijiligi.

  ● Diňe açyk podşipnikler we möhürler ýa-da galkansyz elýeterli.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur çukur podşipnikleri

  Poslamaýan polatdan ýasalan çuňňur çukur podşipnikleri

  Rad Esasan radial ýük kabul etmek üçin ulanylýar, ýöne belli bir eksenel ýüklere-de çydap bilýär.

  The Rulmanyň radial arassalanylyşy ýokarlananda, burç kontakt şar rulman funksiýasyna eýe bolýar.

  Large Uly eksenel ýük göterip bilýär we ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.