Tapylan rolikli podşipnikler

 • 32012/32013/32014/32015/32016/32017/32018/32019

  32012/32013/32014/32015/32016/32017/32018/32019

  ● Tapylan rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

  Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

  One Bir tarapa eksenel ýüklere çydap bilýär. We miliň okly süýşmesini bir tarapa rulma oturgyjyna görä çäklendirip biler.

 • Tapylan rolikli podşipnikler

  Tapylan rolikli podşipnikler

  The Rulmanlaryň içki we daşarky halkalarynda örtülen ýaryş ýoly bilen aýrylýan podşipnikler.

  Loüklenen rulonlaryň sanyna görä bir hatara, goşa hatara we dört hatar rulonly podşipniklere bölünip bilner.

   

 • Roweke hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Roweke hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Row Roweke hatar görnüşli rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

  Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

  One Bir tarapa eksenel ýüklere çydap biler.We şahanyň eksenel süýşmegini bir tarapa rulman oturgyjyna görä çäklendirip biler.

  Autom Awtoulag, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler

  Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler

  ● Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler dürli gurluşykda

  Rad Radial ýük göterilende, iki taraplaýyn eksenel ýük göterip biler

  Large Esasy radial ýükleri götermäge ukyply radial we eksenel birleşdirilen ýükler we tork ýükleri, esasan, okuň we jaýyň iki tarapynda eksenel süýşmegi çäklendirýän böleklerde ulanylýar.

  High highokary berklik talaplary bolan programmalar üçin amatly.Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar

 • Dört hatar şekilli rolikli podşipnikler

  Dört hatar şekilli rolikli podşipnikler

  ● Dört hatar örtülen rolikli podşipnikler giň gerime eýe

  Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

  Four Dört hatar rulonlaryň ýük paýlanyşy könelmegi we hyzmat möhletini uzaltmak üçin gowulaşýar

  Inner Içki halkanyň giňligine çydamlylygyň peselmegi sebäpli, rulonyň boýnundaky eksenel ýerleşişi ýönekeýleşdirilýär

  ● Ölçegleri aralyk halkaly adaty dört hatar rulonly podşipnikler bilen deňdir