Arzan bahasy Hytaý el egriji fabrigi lomaý fidget egiriji 688 gibrid keramiki top göteriji 688

Gysga düşündiriş:

● Iňňe rolikli rulman uly rulman kuwwatyna eýe
● Pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary geçiriş netijeliligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk” Hytaýyň el egriji zawodynyň lomaý satuwy üçin arzan administrasiýaFidgetÖýjükli ulanylýan gibrid keramiki top göteriji 688, Ajaýyp enjamlar we çözgütler bilen geljegi hödürlemek we ýygy-ýygydan täze enjamy öndürmek kompaniýamyzyň iş maksadydyr.Hyzmatdaşlygyňyza garaşýarys.
“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk” biziň administrasiýamyz üçin idealChina Fidget Spinner, Fidget, 13 ýyllap gözleg we önümler we çözgütler taýýarlanylandan soň, biziň markamyz dünýä bazarynda ajaýyp hilli önümleriň köp görnüşini görkezip biler.Indi Germaniýa, Ysraýyl, Ukraina, Angliýa, Italiýa, Argentina, Fransiýa, Braziliýa we ş.m. ýaly köp ýurtdan uly şertnamalary baglaşdyk.Biziň bilen işleşeniňizde özüňizi howpsuz we kanagatly duýarsyňyz.

Giriş

Gibrid podşipnikler podşipnikden ýasalan halkalar we podşipnikleri elektrik izolýasiýa edýän rulon derejeli kremniý nitridden (Si3N4) ýasalan halkalar bar.

Silikon nitrit togalanýan elementler, hatda kyn iş şertlerinde-de güýçlendirilen rulman öndürijiligini hödürläp, rulman hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Silikon nitridiň podşipniklerde iň göni ulanylmagy gibrid podşipniklerdir.Top ýa-da rolik, kremniý nitrit materialy, metaldan ýasalan içki we daşarky halka bilen podşipnik gibrid rulman diýilýär.Gibrid rulmanyň topy ýa-da beýleki rolikleri bilen kremniý nitridiň ulanylyş bazary ösýär.Aşakdaky tablisada kremniý nitrit keramikasynyň göteriji material hökmünde artykmaçlyklary we aýratyn ulanylyşy sanalandyr.Silikon nitrit geýilende, polatdan ýasalan meňzeş häsiýetleri görkezýär, ýagny düýbünden döwülmän, çukur nokatlaryny emele getirýär we sürtülme garşylygy ýokarlanýar we ses ýokarlanýar, ýöne podşipnik henizem işläp bilýär. ýa-da hatda gury operasiýa, material birden duýdansyz zaýalanan ýagdaýynda, gyssagly ýagdaýda hem işläp we gowy ýerine ýetirip biler.

Üstünlik

Electric Elektrik togunyň zeperinden goramak

Gibrid podşipnikler geçirijilikli däl we şonuň üçin elektrik toklarynyň bar bolan AC we DC hereketlendirijileri we generatorlary ýaly programmalar üçin amatlydyr.

Speed ​​Has ýokary tizlik ukyby

Silikon nitrid togalanýan elementiň dykyzlygy polatdan ýasalan birmeňzeş ululykdaky togalanýan elementden 60% pesdir.Pes agram we inersiýa ýokary tizlik ukybyna we çalt başlanda we saklananda has ýokary özüni alyp barşyna öwrülýär.

● Uzak hyzmat ömri

Gibrid podşipniklerde emele gelýän aşaky sürtülme ýylylygy, esasanam ýokary tizlikde, rulman hyzmatynyň uzalmagyna we uzaldylan aralyklara kömek edýär.

Wear wearokary çydamlylyk

Silikon nitrit togalanýan elementler, gibrid podşipnikleri kyn şertlerde we hapalanan şertlerde amatly etmek üçin has ýokary derejä eýe.

● ýokary göteriji berklik

Çeýeligiň ýokary moduly bilen, gibrid podşipnikler rulmanyň berkligini ýokarlandyrýar.

Sm Garmak howpy azalýar

Highokary tizlik we çalt tizlenme ýaly ýeterlik ýaglama şertlerinde ýa-da gidrodinamiki filmiň ýeterlik bolmadyk ýerinde-de kremniniň nitridi we polat ýüzleriniň arasynda ýuwulmak howpy azalýar.

False Galp ýuwmak howpy azaldy

Wibrasiýa sezewar edilende, gibrid podşipnikler kremniniň nitridi we polat ýüzleriniň arasynda ýalan brinellere (ýaryş ýollarynda ýalpak depressiýalaryň döremegine) has az sezewar bolýarlar.

Temperature Temperatura gradiýentlerine az duýgurlyk

Silikon nitridiň togalanýan elementleri ýylylyk giňelişiniň pes koeffisiýentine eýe, bu bolsa podşipnikdäki temperatura gradiýentlerinden has durnukly we öňünden ýüklemek / arassalamak gözegçiligini üpjün edýär.

Arza

Mehaniki senagatda kremniý nitrit keramikasy turbinaly pyçaklar, mehaniki möhür halkalary, ýokary temperatura podşipnikleri, ýokary tizlikli kesiş gurallary, hemişelik galyplar we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner, metallaryň poslamagy sebäpli bu enjamlaryň ygtybarlylygy we hyzmat ömri uly täsir edýär. .Şeýle-de bolsa, kremniý nitrid keramiki materiallar ajaýyp aşaga garşylygy, poslama garşylygy we ýokary temperatura ýylylyk zarbasyna garşylygy bar, bu metal materiallaryň ýerine maşyn senagaty pudagynda ulanylyp bilner.

Parametrler:

Esasy ölçegler dinamiki statik Fatique load limit Tizlik bahalary Bellik
Salgylanma
tizlik
Çäklendirmek
tizlik
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN] [r / min] [r / min]
5 16 5 1.11 0.38 0.012 125000 67000 625-2RZTN9 / HC5C3WTF1
6 19 6 2.21 0.95 0.029 100000 45000 626-2RSLTN9 / HC5C3WTF1
7 19 6 2.21 0.95 0.029 100000 45000 607-2RSLTN9 / HC5C3WTF1
7 22 7 3.25 1.37 0.043 85000 40000 627-2RSLTN9 / HC5C3WTF1
8 22 7 3.25 1.37 0.043 85000 40000 608-2RSLTN9 / HC5C3WTF1
10 26 8 4.62 1.96 0.061 70000 32000 6000-2RSLTN9 / HC5C3WT
10 26 8 4.62 1.96 0.061 70000 45000 6000 / HC5C3
10 30 9 5.07 2.36 0.072 65000 30000 6200-2RSLTN9 / HC5C3WT
10 30 9 5.07 2.36 0.072 65000 40000 6200 / HC5C3
12 28 8 5.07 2.36 0.072 65000 30000 6001-2RSLTN9 / HC5C3WT
12 28 8 5.07 2.36 0.072 65000 40000 6001 / HC5C3
12 32 10 6.89 3.1 0.095 60000 26000 6201-2RSLTN9 / HC5C3WT
12 32 10 6.89 3.1 0.095 60000 36000 6201 / HC5C3
15 32 9 5.59 2.85 0.088 56000 24000 6002-2RSLTN9 / HC5C3WT
15 32 9 5.59 2.85 0.088 63000 36000 6002 / HC5C3
15 35 11 7.8 3.75 0.116 50000 22000 6202-2RSLTN9 / HC5C3WT
15 35 11 7.8 3.75 0.116 50000 32000 6202 / HC5C3
17 35 10 6.05 3.25 0.1 50000 22000 6003-2RSLTN9 / HC5C3WT
17 35 10 6.05 3.25 0.1 50000 30000 6003 / HC5C3
17 40 12 9.56 4.75 0.146 45000 20000 6203-2RSLTN9 / HC5C3WT
17 40 12 9.56 4.75 0.146 45000 28000 6203 / HC5C3
20 42 12 9.36 5 0.156 40000 19000 6004-2RSLTN9 / HC5C3WT
20 42 12 9.36 5 0.156 40000 26000 6004 / HC5C3
20 47 14 12.7 6.55 0.204 38000 17000 6204-2RSLTN9 / HC5C3WT
20 47 14 12.7 6.55 0.204 38000 24000 6204 / HC5C3
25 47 12 11.2 6.55 0.2 36000 16000 6005-2RSLTN9 / HC5C3WT
25 47 12 11.2 6.55 0.2 36000 22000 6005 / HC5C3
25 52 15 14 7.8 0.245 32000 15000 6205-2RSLTN9 / HC5C3WT
25 52 15 14 7.8 0.245 32000 20000 6205 / HC5C3
30 55 13 13.3 8.3 0.255 30000 16000 6006-2RZTN9 / HC5C3WT
30 55 13 13.3 8.3 0.255 30000 19000 6006 / HC5C3
30 62 16 19.5 11.2 0.345 28000 15000 6206-2RZTN9 / HC5C3WT
35 62 14 15.9 10.2 0.32 26000 14000 6007-2RZTN9 / HC5C3WT
35 62 14 15.9 10.2 0.32 26000 17000 6007 / HC5C3
35 72 17 25.5 15.3 0.475 24000 13000 6207-2RZTN9 / HC5C3WT
35 72 17 25.5 15.3 0.475 24000 15000 6207 / HC5C3
40 68 15 16.8 11 0.355 24000 12000 6008-2RZTN9 / HC5C3WT
40 68 15 16.8 11 0.355 24000 15000 6008 / HC5C3
40 80 18 30.7 19 0.585 20000 11000 6208-2RZTN9 / HC5C3WT
40 80 18 30.7 19 0.585 20000 13000 6208 / HC5C3
45 75 16 20.8 14.6 0.465 20000 13000 6009 / HC5C3
45 85 19 33.2 21.6 0.67 20000 10000 6209-2RZTN9 / HC5C3WT
45 85 19 33.2 21.6 0.67 20000 12000 6209 / HC5C3
45 100 25 52.7 31.5 0.98 17000 4500 6309-2RS1TN9 / HC5C3WT
50 90 20 35.1 23.2 0.72 18000 11000 6210 / HC5C3
50 90 20 35.1 23.2 0.72 4800 6210-2RS1 / HC5C3WT
50 110 27 61.8 38 1.18 16000 10000 6310 / HC5C3
50 110 27 61.8 38 1.18 4300 6310-2RS1 / HC5C3WT
55 100 21 43.6 29 0.9 16000 10000 6211 / HC5C3
55 100 21 43.6 29 0.9 4300 6211-2RS1 / HC5C3WT
55 120 29 71.5 45 1.37 14000 9000 6311 / HC5C3
55 120 29 71.5 45 1.37 3800 6311-2RS1 / HC5C3WT
60 110 22 52.7 36 1.12 15000 9500 6212 / HC5C3
60 110 22 52.7 36 1.12 4000 6212-2RS1 / HC5C3WT
60 130 31 81.9 52 1.6 13000 8500 6312 / HC5C3
60 130 31 81.9 52 1.6 3400 6312-2RS1 / HC5C3WT
65 120 23 55.9 40.5 1.25 14000 8500 6213 / HC5C3
65 120 23 55.9 40.5 1.25 3600 6213-2RS1 / HC5C3WT
65 140 33 92.3 60 1.83 12000 8000 6313 / HC5C3
65 140 33 92.3 60 1.83 3200 6313-2RS1 / HC5C3WT
70 125 24 60.5 45 1.4 13000 8500 6214 / HC5C3
70 125 24 60.5 45 1.4 3400 6214-2RS1 / HC5C3WT
70 150 35 104 68 2 11000 7500 6314 / HC5C3
75 130 25 66.3 49 1.5 12000 8000 6215 / HC5C3
75 130 25 66.3 49 1.5 3200 6215-2RS1 / HC5C3WT
75 160 37 114 76.5 2.2 11000 7000 6315 / HC5C3
80 140 26 70.2 55 1.6 11000 7000 6216 / HC5C3
85 180 41 133 96.5 2.6 9500 6000 6317 / HC5C3
90 160 30 95.6 73.5 2.04 10000 6300 6218 / HC5C3
90 190 43 143 108 2.8 9000 5600 6318 / HC5C3
95 170 32 108 81.5 2.2 9500 6000 6219 / HC5C3
95 200 45 153 118 3 8500 5600 6319 / HC5C3
100 180 34 124 93 2.45 9000 5600 6220 / HC5C3
100 215 47 174 140 3.45 8000 5000 6320 / HC5C3
110 240 50 156 132 3.05 8000 4300 6322 / HC5C3S0VA970
120 260 55 165 150 3.35 7000 4000 6324 / HC5C3S0VA970
130 280 58 174 166 3.6 6700 3800 6326 / HC5C3S0VA970
140 300 62 251 245 5.1 6300 3600 6328 / HC5C3S0VA970
150 320 65 276 285 5.7 6000 3200 6330 / HC5C3S0VA970
160 290 48 186 186 3.8 5300 3400 6232 / HC5C3S0VA970
160 340 68 276 290 5.6 5300 2800 6332 / HC5C3S0VA970
170 360 72 276 290 5.6 5300 2800 6334 / HC5C3S0VA970
180 380 75 276 290 5.6 5300 2800 6336 / HC5C3PS0VA970

“Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk”, arzan bahadan biziň elimizdäki hytaý el egriji fabrigi lomaý fidget egiriji 688 ulanylýan gibrid keramiki top göteriji, ajaýyp enjamlar we çözgütler bilen geljegi hödürlemek we ýygy-ýygydan täze enjam öndürmek kompaniýamyzyň iş maksadydyr.Hyzmatdaşlygyňyza garaşýarys.
Arzan bahaChina Fidget Spinner, Fidget, 13 ýyllap gözleg we önümler we çözgütler işlenip düzülenden soň, biziň markamyz dünýä bazarynda ajaýyp hilli önümleriň giň görnüşini görkezip biler.Indi Germaniýa, Ysraýyl, Ukraina, Angliýa, Italiýa, Argentina, Fransiýa, Braziliýa we ş.m. ýaly köp ýurtdan uly şertnamalary baglaşdyk.Biziň bilen işleşeniňizde özüňizi howpsuz we kanagatly duýarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki: