Öz-özüňi sazlaýjy rolikli üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

● Sferik rolikli podşipnikler awtomatiki öz-özüni sazlamak ýerine ýetirijiligine eýe

Instal Burç säwlikleri sebäpli dörän gurnama säwligi ýa-da miliň ýalňyşlygy üçin amatly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt kepilligi

Haryt kepilligi

Sferiki rolikli podşipnik ýokary göterijilik ukybyna we yrgyldylara gowy garşylygy bar we işlemek, gurnamak we mil deformasiýasy sebäpli ýüze çykan konsentrasiýa ýalňyşlygynyň öwezini dolup biler.

Üstünlik

Üstünlik

● Pes sürtülme we işleýän temperatura, pes ses we yrgyldy

Running runningokary tizlik

● qualityokary hilli we öndürijilik mümkinçilikleri

Rad Radial ýükleri we eksenel ýükleri iki tarapa ýerleşdiriň

Food Iýmitiň hili ýagy, ýokary temperaturaly ýag we gaty ýag ýaly köp şertler üçin dürli ýaglar bar

Rel Ygtybarlylygy ýokarlandyrmak we uzak möhletli we çalgy ýagyny üpjün etmek

Biziň hyzmatymyz

Biziň hödürleýän ähli podşipnikler satuw-hyzmat we hil kepilliginden soň iň gowusyny berip biljekdigine ynanyň.7 × 24 sagat onlaýn tehniki goldaw.Adaty ulanylyş şertindäki islendik kemçilikli rulmanlary täze podşipnikler bilen çalşyp boljakdygyny kepillendirip bileris.

Biziň hyzmatymyz

Töleg we eltip bermek

Töleg we eltip bermek

TARGET BAZARY

TARGET BAZARY

Rulman amaly

Arza

Parametrler

Rulman belgisi Ölçegleri (mm) Agramy kg
Silindr görnüşli bro Konus buraw d D B
22218 W33 22218 K W33 90 160 40 3.5
21318 W33 21318 K W33 90 190 43 6.1
22318 W33 22318 K W33 90 190 64 8.82
22219 W33 22219 K W33 95 170 43 4.24
21319 W33 21319 K W33 95 200 45 7.1
22319 W33 22319 K W33 95 200 67 10.2
23020 W33 23020 K W33 100 150 37 2.33
23120 W33 23120 K W33 100 165 52 4.49
22220 W33 22220 K W33 100 180 46 5.1
23220 W33 23220 K W33 100 180 60.3 6.76
21320 W33 21320 K W33 100 215 47 8.7
22320 W33 22320 K W33 100 215 73 13.1
23022 W33 23022 K W33 110 170 45 3.84
23122 W33 23122 K W33 110 180 56 5.7
24122 W33 24122 K W33 110 180 69 6.89
22222 W33 22222 K W33 110 200 53 7.36
23222 W33 23222 K W33 110 200 69.8 9.6
21322 W33 21322 K W33 110 240 50 11.6
22322 W33 22322 K W33 110 240 80 18.1
23024 W33 23024 K W33 120 180 46 4.2
24024 W33 24024 K W33 120 180 60 5.36
23124 W33 23124 K W33 120 200 62 7.9
24124 W33 24124 K W33 120 200 80 10.1
22224 W33 22224 K W33 120 215 58 9.28
23224 W33 23224 K W33 120 215 76 12
21324 W33 21324 K W33 120 260 55 15.3
22324 W33 22324 K W33 120 260 86 22.6
23026 W33 23026 K W33 130 200 52 6.14
24026 W33 24026 K W33 130 200 69 7.93
23126 W33 23126 K W33 130 210 64 8.6
24126 W33 24126 K W33 130 210 80 10.7
22226 W33 22226 K W33 130 230 64 11.6
23226 W33 23226 K W33 130 230 80 14.2
22326 W33 22326 K W33 130 280 93 28.4
23028 W33 23028 K W33 140 210 53 6.61
24028 W33 24028 K W33 140 210 69 8.4
23128 W33 23128 K W33 140 225 68 10.5
24128 W33 24128 K W33 140 225 85 13
22228 W33 22228 K W33 140 250 68 13.9
23228 W33 23228 K W33 140 250 88 18.8
22328 W33 22328 K W33 140 300 102 35.9

  • Öňki:
  • Indiki: