30200 seriýaly, 30300 seriýaly ýokary hilli rolikli rolik

Gysga düşündiriş:

Less Az komponentler sebäpli ýönekeý gurnama

Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

Loüklenen rulonlaryň sanyna görä bir hatara, goşa hatara we dört hatar rulonly podşipniklere bölünip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Rulman gurluşy

Rulman gurluşy

Rolik göteriji aýratynlyk

Rolik göteriji aýratynlyk

Tapylan rolikli podşipnikler esasan radial ýük we eksenel birleşdirilen ýük götermek üçin ulanylýar.Burçly kontakt şar podşipnikleri bilen deňeşdirilende, rulmanyň kuwwaty uly we çäk tizligi pesdir.Tapylan rolikli podşipnikler eksenel ýükleri bir tarapa götermäge ukyply we miliň ýa-da jaýyň eksenel süýşmegini bir tarapa çäklendirip biler.

Önümçilik prosesi

Biziň hödürleýän ähli podşipnikler satuw-hyzmat we hil kepilliginden soň iň gowusyny berip biljekdigine ynanyň.7 × 24 sagat onlaýn tehniki goldaw.Adaty ulanylyş şertindäki islendik kemçilikli rulmanlary täze podşipnikler bilen çalşyp boljakdygyny kepillendirip bileris.

Önümçilik prosesi

Önüm gaplamak

1. senagat gaplamak + senagat kartonlary + paletler
2. ýeke-täk marka gutusy + marka kartonlary + paletler
3. Müşderiniň isleglerini ýerine ýetiriň
A.Plastik turbalar ýa-da ýeke gutular (Adatça polat podşipnikler üçin bir plastmassa turbada 10 sany);
B.Kartonlar (Bir karton üçin 30 kg-dan köp bolmaly däl);
C. Palet (Adatça 400 kg-dan gowrak palet ulanylar)
D. Eltip beriş wagty: 7-35 gün (deňizde ýa-da howa arkaly)

Umuman, önümler üçin iň amatly gaplama usulyny saýlarys.Gaplamak üçin aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, öňünden habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Önümçilik gaplamasy

Töleg we eltip bermek

Töleg we eltip bermek

Rolikli programma

Mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar BAI, suw we elektrik suwy Du Li, in engineeringenerçilik, demir zhi ýoly, awtoulag, polat dao, elektrik energiýasy, dokma, gaplama, lukmançylyk, metallurgiýa, SHU kän, nebit, elektrik energiýasy, kagyz ýasamak, elektron kompýuterler, elektrik enjamlary, sport enjamlary, ofis enjamlary, gurallar, awtoulag dwigateli, gowyGizlin gurallar we beýleki meýdanlar.

Rolikli programma

Parametrler

SIZE Ölçegleri Esasy ýük bahalary Agram
dinamiki statik
d D B C T Rmin rmin KN KN kg
30203 17 40 12 11 13.25 1 1 20.7 21.9 0.079
30204 20 47 14 12 15.25 1 1 28.2 30.6 0.126
30205 25 52 15 13 16.25 1 1 32.2 37.0 0.154
30206 30 62 16 14 17.25 1 1 43.3 50.5 0.231
30207 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 54.2 63.5 0.331
30208 40 80 8 16 19.25 1.5 1.5 63 74 0.422
30209 45 85 19 17 20.25 1.5 1.5 67.9 83.6 0.474
30210 50 90 20 18 21.25 1.5 1.5 73.3 92.1 0.529
30211 55 100 21 19 22.25 2 1.5 90.8 113.7 0.713
30212 60 110 22 20 23.25 2 1.5 103.3 130 0.904
30213 65 120 23 21 24.25 2 1.5 120.6 152.6 1.13
30214 70 125 24 22 26.25 2 1.5 132.3 173.6 1.26
30215 75 130 25 23 27.25 2 1.5 138.4 185.4 1.36
30216 80 140 26 24 28.25 2.5 2 160.4 212.8 1.67
30217 85 150 28 25 30.5 2.5 2 177.6 236.8 2.06
30218 90 160 30 26 32.5 2.5 2 200.1 269.6 2.54
30219 95 170 32 27 34.5 3 2.5 226.6 309 3.04
30220 100 180 34 28 37 3 2.5 253.9 350.3 3.72
30221 105 190 36 29 39 3 2.5 285.3 398.6 4.38
30222 110 200 38 30 41 3 2.5 314.9 443.6 5.21
30303 17 47 14 32 15.25 1 1 28.3 27.2 0.129
30304 20 52 15 12 16.25 1.5 1.5 33.1 33.2 0.165
30305 25 62 17 1315 18.25 1.5 1.5 46.9 48.1 0.263
30306 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 59 63.1 0.387
30307 35 80 21 18 22.75 2 1.5 75.3 2.6 0.515
30308 40 90 23 20 25.25 2 1.5 90.9 107.6 0.747
30309 45 100 25 22 27.25 2 1.5 108.9 129.8 0.984
27709k 45 100 29 20.5 32 2.5 2 101.1 110.8 1.081
30310 50 110 27 23 29.25 2.5 2 130.1 157.1 1.28
30311 55 120 29 25 31.5 2.5 2.5 153.3 187.6 1.63
30312 60 130 31 26 33.5 3 2.5 171.4 210.0 1.99
30313 65 140 33 28 36 3 2.5 195.9 241.7 2.44
30314 70 150 35 30 38 3 2.5 219 271.7 2.98
30315 75 160 37 31 40 3 2.5 252 318 3.57
30316 80 170 39 33 42.5 3 2.5 278 352.0 4.27
30317 85 180 41 34 44.5 3 2.5 305 388 4.96
30318 90 190 43 36 46.5 3 2.5 342 440 5.55

  • Öňki:
  • Indiki: