Öndüriji iňňe rolikli rulman

Gysga düşündiriş:

● Iňňe rolikli rulman uly rulman kuwwatyna eýe
● Pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary geçiriş netijeliligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo düşündiriş

Önümiň beýany

Iňňe rolikli rulmanlar, aýlanýan ýüzüň sürtülmesini azaltmak üçin rolik stilindäki aýlaw elementini ulanýarlar.Iňňe podşipnikleri gaty kiçi kesiş beýikligi bilen ýokary göterijilik ukybyna eýe.

Içki halka bilen ýa-da bolmasa elýeterli.

Iňňe rulonlary, kapas saklaýjyny ulanyp, ok bilen paralel ugrukdyrylýar, rulonlaryň doly goşundysy diýlip atlandyrylýan gysgyç podşipnikleri hiç bir saklaýjy bilen üpjün edilip bilinmez.

Önümiň beýany

Önümçilik maglumatlary

Haryt jikme-jigi

Önüm sergisi

Önüm sergisi

Iňňe rolikli seriýalar

Iňňe rolikli seriýalar

Esasy bazar

Esasy bazar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyz, "ilki bilen hil, karz ilki" işewürlik ideýalaryny talap edýär we önümimiziň spesifikasiýasy esasly.Önümleri çalt eltip bileris we siziň ýaly müşderiler üpjünçilik çeşmesinden we köpçülikleýin ýeňillikli bahalardan lezzet alyp bilersiňiz.Kämil hyzmatymyz we ýeterlik üpjünçiligimiz bilen halkara bazarynda gowy abraýymyz bar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Arza

Arza

  • Öňki:
  • Indiki: