Ingaşaýyş silindr görnüşli rulon

Gysga düşündiriş:

Ykjam gurluşyň, uly berkligiň, uly göterijilik ukybynyň we ýük göterilenden soň kiçi deformasiýanyň artykmaçlyklary bar

● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

beýany

Silindr görnüşli rolikli rulman, içki halkasy we daşky halkasy aýratyn bolan rulman.Uly radial ýük göterip biler we ýokary tizlikli amallarda işläp biler.Halkada garawulyň bardygyna ýa-da ýokdugyna görä, silindr görnüşli rolikli rulmanlary N, NU, NUP, NF, NJ seriýalary we NNU, NN seriýalary ýaly goşa hatar rulmanlara bölmek mümkin.

Haryt maglumatlary

Haryt maglumatlary

Önümiň artykmaçlygy

Önümiň artykmaçlygy

Önümçilik prosesi

önümçilik prosesi

Önüm sergisi

Önüm sergisi

Silindr görnüşli rolikli rulman görnüşi

Silindr görnüşli rolikli rulman görnüşi

Önümiň konfigurasiýasy

ÖNÜMLER KONFIGURASI .ASY

Gaplamak & ugratmak

Gaplamak we eltip bermek

Töleg & gowşurmak

Töleg we gowşuryş

Arza

amaly

Bu podşipnikler metallurgiýa, magdançylyk, nebit, kagyz ýasamak, sement we beýleki uly tehnika we enjamlarda giňden ulanylýar.

Parametrler

Ingok Ölçegleri (mm) Adingüklemek Iň ýokary tizlik Agram
NU NJ NUP N NF d D B Fw Ew r ri Cr Kor Greaglamak Nebit Kg
NU312 NJ NUP N NF 60 130 31 77 113 2.1 2.1 124 126 4800 5600 1.82
NU312E NJ NUP N - 130 31 77 115 2.1 2.1 150 157 4300 5000 1.87
NU2312 NJ NUP NF 130 46 77 113 2.1 2.1 169 188 4300 5300 2.69
NU2312E NJ NUP N - 130 46 77 - 2.1 2.1 222 262 4300 5300 3.01
NU412 NJ NUP N - 150 35 83 127 2.1 2.1 167 168 4300 5300 3.05
NU1013 - - N - 65 100 18 74..5 90.5 1.1 1 41 51 6300 8000 0.514
NU213 NJ NUP N NF 120 23 79.5 105.5 1.5 1.5 84 94.5 5300 6300 1.06
NU213E NJ NUP N - 120 23 78.5 108.5 1.5 1.5 108 119 4800 5600 1.18
NU2213 NJ NUP N - 120 31 79.5 105.5 1.5 1.5 120 149 4800 6000 1.43
NU2213E NJ NUP - 120 31 78.5 - 1.5 1.5 149 181 4800 6000 1.65
NU313 NJ NUP N NF 140 33 83.5 121.5 2.1 2.1 135 139 4500 5300 2.27
NU313E NJ NUP N - 140 33 82.5 124.5 2.1 2.1 181 191 4000 4800 2.55
NU2313 NJ NUP N NF 140 48 83.5 121.5 2.1 2.1 188 212 4000 4800 3.25
NU2313E NJ NUP - - 140 48 82.5 - 2.1 2.1 247 287 3800 4800 3.56
NU413 NJ NUP N - 160 37 89.5 135.5 2.1 2.1 195 203 4000 4800 3.68
NU1014 - - N - 70 110 20 80 100 1.1 1 58.5 70.5 6000 7100 0.712
NU214 NJ NUP N NF 125 24 84.5 110.5 1.5 1.5 83.5 95 5000 6300 1.16
NU214E NJ NUP N - 125 24 83.5 113.5 1.5 1.5 119 137 4600 5600 1.26
NU2214 NJ NUP N - 125 31 84.5 110.5 1.5 1.5 119 151 4800 5600 1.52
NU2214E NJ NUP - - 125 31 83.5 - 1.5 1.5 156 194 4600 5600 1.68
NU314 NJ NUP N NF 150 35 90 130 2.1 2.1 158 220 4000 5000 2.73
NU314E NJ NUP N - 150 35 89 133 2.1 2.1 205 222 3600 4300 3.15
NU2314 NJ NUP N NF 150 51 90 130 2.1 2.1 223 262 3800 4500 3.97
NU2314E NJ NUP - - 150 51 89 - 2.1 2.1 274 325 3600 4500 4.3
NU414 NJ NUP N - 180 42 100 152 3 3 228 236 3600 4300 5.4
NU1015 - - N - 75 115 20 85 105 1.1 1 60 74.5 5600 6700 0.745
NU215 NJ NUP N NF 130 25 88.5 116.5 1.5 1.5 96.5 111 4800 6000 1.24
NU215E NJ NUP N - 130 25 88.5 118.5 1.5 1.5 130 156 4300 5300 1.38
NU2215 NJ NUP N - 130 31 88.5 116.5 1.5 1.5 130 162 4500 5300 1.57
NU2215E NJ NUP - 130 31 88.5 - 1.5 1.5 162 207 4300 5300 1.8
NU315 NJ NUP N NF 160 37 95.5 139.5 2.1 2.1 190 205 3800 4800 3.21
NU315E NJ NUP N - 160 37 95 143 2.1 2.1 240 263 3400 4000 3.7
NU2315E NJ NUP N NF 160 55 95.5 139.5 2.1 2.1 258 300 3400 4300 4.84
NU415 NJ NUP - - 160 55 95 - 2.1 2.1 330 395 3400 4300 5.3
NU415E NJ NUP N - 190 45 104.5 160.5 3 3 262 274 3400 4000 6.4
NU1016 - - N - 80 125 22 91.5 113.5 1.1 1 72.5 90.5 5300 6300 1.03
NU216 NJ NUP N NF 140 26 95 125 2 2 106 122 4500 5300 1.53
NU216E NJ NUP N - 140 26 95.3 127.3 2 2 139 167 4000 4800 1.66
NU2216 NJ NUP N - 140 33 95 125 2 2 147 186 4000 5000 1.96
NU2216E NJ NUP - - 140 33 95.3 - 2 2 186 243 4000 5000 2.15
NU316 NJ NUP N NF 170 39 103 147 2.1 2.1 190 207 3600 4300 3.93
NU316E NJ NUP N - 170 39 101 151 2.1 2.1 256 282 3200 3800 4.38
NU2316 NJ NUP N NF 170 58 103 147 2.1 2.1 274 330 3200 4000 5.83
NU2316E NJ NUP - - 170 58 101 - 2.1 2.1 355 430 3200 4000 6.35
NU416 NJ NUP N - 200 48 110 170 3 3 299 315 3200 3800 7.45

  • Öňki:
  • Indiki: