NTN / NSK / KOYO 6300 seriýaly 、 6400 seriýaly çuňňur çukur topy

Gysga düşündiriş:

● Çuňňur çyzykly podşipnikler, togalanýan podşipnikler iň köp wekilçilikli gurluş, amaly goşundylar.

● Pes sürtülme momenti, ýokary tizlikli aýlanmagy, pes ses we pes titremäni talap edýän programmalar üçin iň amatly.

● Esasan awtoulag, elektrik, beýleki dürli senagat tehnikalarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Biziň artykmaçlygymyz:

1. Mugt nusga göteriji

2. ISO standarty

3. Bir Stockada

4. OEM göteriji hyzmat

5. Kiçijik sargyt kabul edildi

6. Custöriteleşdirilen podşipnik, Müşderiniň rulman çyzgysy ýa-da nusgalary kabul edildi

7. Bäsdeşlik bahasy

Haryt maglumatlary

Önüm aýratynlyklary

Önüm aýratynlyklary

● Çuňňur çukur şar rulmanlary, togalanýan podşipnikleriň iň wekili.

● Çuňňur çyzykly podşipnikler, radiusy top topunyň radiusyndan birneme uly bolan arkany emele getirmek üçin içki we daşarky halkalardaky geçelgeler bilen ýerleşdirilýär.

Rad Radial ýüklerden başga-da, iki tarapa eksenel ýükler ulanylyp bilner.

Low Pes sürtülme momenti, ýokary tizlikli aýlanma, pes ses we pes yrgyldy bolan programmalar üçin amatly.

Önümiň görkezilmegi

Önümiň görkezilmegi
Önümiň görkezilmegi (2)

Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin bizi saýlamaly?

Gaplamak

Gaplamak

A. plastik guty + daşky karton + paletler

B. plastik halta + guty + karton + palet

C. turba bukjasy + orta guty + karton + palet

D. Elbetde, siziň islegleriňize esaslanarys

Töleg we eltip bermek

Company Biziň kompaniýamyz esasan T / T töleg usulyny ulanýar

Order Sargyt uly däl bolsa, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS we ş.m. iberip bileris.

Order Sargyt uly bolsa, hödürlenen ekspeditor agentiňiziň üsti bilen Howa ýa-da Deňiz ýüklerini ulanmagy maslahat bereris.Uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz hem bar.

Eltip bermek

1. Iň köp sargyt töleg alnan 3-5 günüň içinde iberiler.

2. Mysallar FedEx, UPS, DHL we ş.m. kurýer tarapyndan iberiler.

3. 3000-den gowrak podşipnik, deňiz (deňiz gatnawy) bilen iberilmegi maslahat berilýär.

Töleg we eltip bermek

Parametrler

Rulman belgisi Ölçegleri (mm) Ratingük bahasy (KN) Agramy (kg)
d D B rmin r1min Dinamiki Cr Statik Kor
6300 10 35 11 0.6 0,5 7.6500 3.4700 0.053
6301 12 37 12 1.0 0,5 9.7200 5.0900 0.057
6302 15 42 13 1.0 0,5 11.440 5.4300 0.081
6303 17 47 14 1.0 0,5 13.580 6.5800 0.109
6304 20 52 15 1.1 0,5 15.940 7.8800 0.142
63/22 22 56 16 1.1 0,5 18.390 9.2400 0.184
6305 25 62 17 1.1 0,5 22.380 11.490 0.219
63/28 28 68 18 1.1 0,5 24.990 13.880 0.284
6306 30 72 19 1.1 0,5 27.000 15.190 0.350
63/32 32 75 20 1.1 0,5 29.800 16.900 0.382
6307 35 80 21 1.5 0,5 33.360 19.210 0.454
6308 40 90 23 1.5 0,5 40.750 24.010 0.639
6309 45 100 25 1.5 0,5 52.860 31.830 0.836
6310 50 110 27 2.0 0,5 61.860 37.940 1.082
6311 55 120 29 2.0 0,5 71.570 44.760 1.368
6312 60 130 31 2.1 0,5 81.750 51.850 1.710
6313 65 140 33 2.1 0,5 93.870 60.440 2.097
6314 70 150 35 2.1 0,5 104.13 68.040 2.543
6315 75 160 37 2.1 0,5 113.42 76.800 3.046
6316 80 170 39 2.1 0,5 122.94 86.500 3.609
6317 85 180 41 3.0 0,5 132.67 96.580 4.284
6318 90 190 43 3.0 0,5 144.05 108.49 4.979
6319 95 200 45 3.0 0,5 156.66 121.98 5.740
6320 100 215 47 3.0 0,5 172.98 140.39 7.090
6403 17 62 17 1.1 0,5 22.500 10.800 0.2680
6404 20 72 19 1.1 0,5 31.000 15.200 0.4000
6405 25 80 21 1.5 0,5 38.200 19.200 0.5290
6406 30 90 23 1.5 0,5 47.500 24.500 0.7100
6407 35 100 25 1.5 0,5 56.800 29.500 0.9260
6408 40 110 27 2.0 0,5 65.500 37.500 1.2210
6409 45 120 29 2.0 0,5 77.500 45.500 1.5210
6410 50 130 31 2.1 0,5 92.200 55.200 1.8550
6411 55 140 33 2.1 0,5 100.60 62.500 2.3160
6412 60 150 35 2.1 0,5 109.10 70.000 2.8110
6413 65 160 37 2.1 0,5 118.14 78.570 3.3420
6414 70 180 42 3.0 0,5 139.50 99.560 4.8960
6415 75 190 45 3.0 0,5 153.78 114.32 5.7390
6416 80 200 48 3.0 0,5 163.22 124.55 6.7520
6417 85 210 52 4.0 0,5 174.90 137.49 7.9330
6418 90 225 54 4.0 0,5 192.48 157.63 9.5650
6419 95 240 55 4.0 0,5 206.00 171.00 11.200
6420 100 250 58 4.0 0,5 223.08 194.61 12.904

  • Öňki:
  • Indiki: