Pes ses we ýokary takyk UCC bilen podşipnikleri goýuň

Gysga düşündiriş:

Metal we rezin bilen iki görnüşli halka oturgyjy bilen üpjün edilen, 10 derejeli aýralyk takyk polat topy we ajaýyp bezeg ýoly ulanyp, belli bir ýaglaýjy ýag filmini goldap, sesini azaldyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Metal we rezin bilen iki görnüşli halka oturgyjy bilen üpjün edilen, 10 derejeli aýralyk takyk polat topy we ajaýyp bezeg ýoly ulanyp, belli bir ýaglaýjy ýag filmini goldap, sesini azaldyp biler.

Metal dizaýn aýratynlyklary

Jaýly göni deşikde oturdyldy.

Giň içki halkaly we üç sany R möhür halkasy bilen.

Geçiriji reziniň dizaýn aýratynlyklary

Göni, kesilen ýa-da ýörite görnüşde bar.

Giň içki halkaly podşipnik bilen.

Onda ses ýok we titremäni azaldyp biler.

Goýmalar

Atingyladyş we kondisioner

Howa üpjünçiligi enjamlary

Konweýer ulgamy

Umumy senagat enjamlary

Parametrler

Rulman bölümi

Şa Dia.

Ölçegleri (içerde) ýa-da (mm)

Rulman Ingaşaýyş jaýy Agram

d

No.ok. (içerde) (mm) a l Bi n No.ok. No.ok. (kg)
UCC 201 12 2.8346 25/32 1.2205 0.5000 UC 201 C 201 0.50
201-8 1/2 72 20 31.0 12.7 201-8
UCC 202 15 2.8346 25/32 1.2205 0.5000 UC 202 C 202 0.50
202-10 5/8 72 20 31.0 12.7 202-10
UCC 203 17 2.8346 25/32 1.2205 0.5000 UC 203 C 203 0.50
203-11 1/16 72 20 31.0 12.7 203-11
UCC 204-12 3/4 2.8346 25/32 1.2205 0.5000 UC 204-12 C 204 0.50
204 20 72 20 31.0 12.7 204
UCC 205-14 7/8 UC 205-14
205-15 1 5/16 3.1496 55/64 1.3386 0.5630 205-15 C 205 0.64
205 25 80 22 34 14.3 205
205-16 1 205-16
UCC 206-18 1/8 UC 206-18
206 30 3.3465 1/16 1.5000 0.6260 206 C 206 0.81
206-19 1 3/16 85 27 38.1 15.9 206-19
206-20 1/4 206-20
UCC 207-20 1/4 UC 207-20
207-21 1 5/16 3.5433 1 7/64 1.6890 0.6850 207-21
207-22 1 3/8 90 28 42.9 17.5 207-22 C 207 0.93
207 35 207
207-23 1 7/16 207-23
UCC 208-24 1 1/2 3.9370 1 3/16 1.9370 0.7480 UC 208-24
208-25 1 9/16 40 100 30 49.2 19 208-25 C 208 1.2
208 208
UCC 209-26 1 5/8 UC 209-26
209-27 1 11/16 4.3307 1 7/32 1.9370 0.7480 209-27 C 209 1.5
209-28 1 3/4 110 31 49.2 19 209-28
209 45 209
UCC 210-30 1 7/8 UC 210-30
210-31 1 15/16 4.7244 1 19/64 2.0315 0.7480 210-31 C 210 2.0
210 50 120 33 51.6 19 210
210-32 2 210-32
UCC 211-32 2 UC 211-32
211-34 2 1/8 4.9213 1 3/8 2.1890 0.874 211-34 C 211 2.2
211 55 125 35 55.6 22.2 211
211-35 2 3/16 211-35
UCC 212-36 2 1/4 UC 212-36
212 60 5.1181 1 1/2 2.5630 1.0000 212 C 212 2.6
212-38 2 3/8 130 38 65.1 25.4 212-38
212-39 2 7/16 212-39
UCC 213-40 2 1/2 5.5118 1 37/64 2.5630 1.0000 UC 213-40 C 213 3.0
213 65 140 40 65.1 25.4 213

  • Öňki:
  • Indiki: