Iňňe rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

● Bu gaty täsirli

● Ok ýük

● Tizlik pes

● Sizden gaçyp bilersiňiz

● Programma: iki we üç tigirli maşyn gurallary awtoulaglar we ýeňil awtoulaglar, tirkegler we awtobuslar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iňňe rolikli podşipnikler köp sanly iňňe roliklerini ygtybarly saklamak we ugrukdyrmak üçin forma durnukly kapasa bilen enjamlaşdyrylandyr.Iňňe rolikli podşipnikler iň az eksenel giňişlikde ýokary berkligi üpjün edýär.Goňşy maşyn bölekleriniň ýüzi ýaryş ýoly bolup bilýän programmalarda iňňe rolikli podşipnikler adaty zyňylýan ýuwujydan köp ýer tutmaýar.

Iňňe thrust rolikli podşipnikler, ýuwujy ýuwujy we rolikli kapas gurnamalary ýa-da iňňe rolikleri we kapas gurnamalary bilen doly rulman gurnamalary bolup biler.Iň oňat ýük paýlamak üçin togalanýan iňňe gatylaşdyrylýar we inçe ýer.Bu talaplar ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda, ýuwujy ýuwujylary ulanmak maslahat berilýär.

Aýratynlyklary we peýdalary

Agyr eksenel ýükleri we iň ýokary ýükleri ýerleşdiriň

Bir gurnama içindäki rulonlaryň gaty kiçi diametri gyşarmagy, bu podşipniklere agyr eksenel ýükleri we iň ýokary ýükleri ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Giňeldilen hyzmat ediş möhleti

Stressiň ýokary derejeleriniň öňüni almak üçin, awtoulag ýoly bilen rulonlaryň arasyndaky çyzyk aragatnaşygyny üýtgetmek üçin rolik uçlary birneme ýeňilleşdirilýär.

Gurluş we aýratynlyklar

Iňňe thrust rolikli podşipnikler, ýuwujy ýuwujy we rolikli kapas gurnamalary ýa-da iňňe rolikleri we kapas gurnamalary bilen doly rulman gurnamalary bolup biler.Iň oňat ýük paýlamak üçin togalanýan iňňe gatylaşdyrylýar we inçe ýer.Bu talaplar ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda, ýuwujy ýuwujylary ulanmak maslahat berilýär.

Parametrler

SIZE DIMENSION Esasy lo
mahabat bahalary
Fatadawlygyň çäkleri Tizlik bahalary
dinamiki statik Salgylanma tizligi Çaltlygy çäklendirmek
d [mm] D [mm] Dw [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN] [r / min] [r / min]
AXK 0414 TN 4 14 2 4.15 8.3 0.95 7500 15000
AXK 0515 TN 5 15 2 4.5 9.5 1.08 6700 14000
AXK 0619 TN 6 19 2 6.3 16 1.86 6000 12000
AXK 0821 TN 8 21 2 7.2 20 2.32 5600 11000
AXK 1024 10 24 2 8.5 26 3 5300 10000
AXK 1024 10 24 2 8.5 26 3 5300 10000
AXK 1226 12 26 2 9.15 30 3.45 5000 10000
AXK 1226 12 26 2 9.15 30 3.45 5000 10000
AXK 1528 15 28 2 10.4 37.5 4.3 4800 9500
AXK 1528 15 28 2 10.4 37.5 4.3 4800 9500
AXK 1730 17 30 2 11 40.5 4.75 4500 9500
AXK 2035 20 35 2 12 47.5 5.6 4300 8500
AXK 2035 20 35 2 12 47.5 5.6 4300 8500
AXK 2542 25 42 2 13.4 60 6.95 3800 7500
AXK 2542 25 42 2 13.4 60 6.95 3800 7500
AXK 3047 30 47 2 15 72 8.3 3600 7000
AXK 3047 30 47 2 15 72 8.3 3600 7000
AXK 3552 35 52 2 16.6 83 9.8 3200 6300
AXK 3552 35 52 2 16.6 83 9.8 3200 6300
AXK 4060 40 60 3 25 114 13.7 2800 5600
AXK 4060 40 60 3 25 114 13.7 2800 5600
AXK 4565 45 65 3 27 127 15.3 2600 5300
AXK 4565 45 65 3 27 127 15.3 2600 5300
AXK 5070 50 70 3 28.5 143 17 2400 5000
AXK 5070 50 70 3 28.5 143 17 2400 5000
AXK 5578 55 78 3 34.5 186 22.4 2200 4300
AXK 6085 60 85 3 37.5 232 28.5 2200 4300
AXK 6590 65 90 3 39 255 31 2000 4000
AXK 7095 70 95 4 49 255 31 1800 3600
AXK 75100 75 100 4 50 265 32.5 1700 3400
AXK 80105 80 105 4 51 280 34 1700 3400
AXK 85110 85 110 4 52 290 35.5 1700 3400
AXK 90120 90 120 4 65.5 405 49 1500 3000
AXK 100135 100 135 4 76.5 560 65.5 1400 2800
AXK 110145 110 145 4 81.5 620 72 1300 2600
AXK 120155 120 155 4 86.5 680 76.5 1300 2600
AXK 130170 130 170 5 112 830 93 1100 2200
AXK 140180 140 180 5 116 900 96.5 1000 2000
AXK 150190 150 190 5 120 950 102 1000 2000
AXK 160200 160 200 5 125 1000 106 950 1900

  • Öňki:
  • Indiki: