Iňňe rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

● Iňňe rolikli rulman uly rulman kuwwatyna eýe

● Pes sürtülme koeffisiýenti, ýokary geçiriş netijeliligi

Load loadük göterijilik ukyby

● Has kiçi kesiş

Inner Içki diametriň ululygy we ýük göterijiligi beýleki podşipnikler bilen deňdir we daşky diametri iň kiçidir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iňňe rolikli podşipnikler, uzynlygy bilen deňeşdirilende diametri az bolan silindr görnüşli rulolardyr.Üýtgedilen rolik / awtoulag ýoly profiliniň ömrüni uzaltmak üçin stres derejeleriniň öňüni alýar.

XRL dürli dizaýnlarda, seriýalarda we dürli ululykda iňňe rolikli podşipnikleri üpjün edýär, bu bolsa olary dürli iş şertlerine we amaly programmalaryna laýyk edýär.

Önümiň jikme-jigi

1. Iňňe rolikli rulman gurluşy boýunça ykjam, ululygy kiçijik we aýlanyş takyklygy ýokary we ýokary radial ýük göterilende belli bir eksenel ýük göterip biler.Önümiň gurluş görnüşi dürli-dürli, giň uýgunlaşma, gurmak aňsat.

2. Birleşdirilen iňňe rolikli rulman, merkezi iňňe rolikinden we doly topdan ýa-da zyňylýan topdan, ýa-da silindr görnüşli rolikden ýa-da burç kontakt topundan ybarat bolup, bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn eksenel ýük göterip biler.Şeýle hem ulanyjylaryň aýratyn gurluş talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner.

3. Kombinirlenen iňňe rolikli rulman, rulmanyň gatylygyna belli bir talaplary bolan gabat gelýän miliň dizaýn edilen rulman ýolunda ulanylýar.

Arza

Maşyn gurallarynda, metallurgiýa tehnikasynda, dokma tehnikasynda we çaphana enjamlarynda we beýleki mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar we mehaniki ulgam dizaýnyny has ykjam we dekster edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: