Highokary takyk UCP 200 bilen seriýaly goýmak

Gysga düşündiriş:

Ig Gaty integral gurluş, gurmak aňsat.

Inner Giňişleýin içki halka: gulplama üçin amatly, has gowy.

● Iň ýokary sim: podşipnikiň şaha berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin içki halkada 120 gradus burçly iki sany ýokary sim.

Ring Halkany saklamak: iki tarapynda-da biri bar, tozany netijeli ýapar.

Rub Kauçuk möhür bilen habarlaşyň: iki gapdalyndaky saklaýjy halkalaryň iç ýüzüne oturdylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dik dik podşipnik

Gaty integral gurluş, gurmak aňsat.

Inner Giňişleýin içki halka: gulplama üçin amatly, has gowy.

● Iň ýokary sim: podşipnikiň şaha berk ýapylmagyny üpjün etmek üçin içki halkada 120 gradus burçly iki sany ýokary sim.

Ring Halkany saklamak: iki tarapynda-da biri bar, tozany netijeli ýapar.

Rub Kontakt rezin möhür: iki tarapdaky saklaýjy halkalaryň iç ýüzüne ýagyň togalanýan korpus bilen geçelgesiniň arasynda täsirli ýaglanmagyny üpjün etmek üçin oturdylýar.

● oseag çalmak: Täze ýag sanjylýan ýerden.

Ust Düzülip bilinýän sfera: ok gutulgysyz deformasiýa bolanda ýa-da koaksiallygy üpjün etmek kyn bolsa, öwezini dolmagy awtomatiki düzedip biler.

Arza

Geçiriji enjamlar, umumy tehnika we ş.m.

Parametrler

Rulman bölümi Şa Dia. Ölçegleri (içerde) ýa-da (mm) Bolt ulanylýar Rulman Ingaşaýyş jaýy Agram
d
NOOK. (içerde) (mm) h a e b s2 s1 g w Bi n (mm) NOOK. NOOK. (kg)
UCP 201 12 1 3/16 5 3 25/32 1 1/2 3/4 1/2 19/32 2 1.2205 0.5000 M10 3/8 UCP 201 P 201 0.63
201-8 1/2 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31.0 12.7 201-8
UCP 202 15 1 3/16 5 3 25/32 1 1/2 3/4 1/2 19/32 2 1.2205 0.5000 M10 3/8 UCP 202 P 202 0.61
202-10 5/8 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31.0 12.7 202-10
UCP 203 17 1 3/16 5 3 25/32 1 1/2 3/4 1/2 19/32 2 1.2205 0.5000 M10 3/8 UCP 203 P 203 0.59
203-11 11/16 30.2 127 96 38 19 13 15 62 31.0 12.7 203-11
UCP 204 3/4 20 1 5/16 5 3 25/32 1 1/2 3/4 1/2 19/32 2 1.2205 0.5000 M10 3/8 UCP 204 P 204 0.61
204-12 33.3 127 96 38 19 13 15 65 31.0 12.7 204-12
UCP 205-14 7/8 3 25/32 1 1/2 3/4 1/2 19/32 2 1.2205 0.5000 M10 3/8 UCP 205-14
205-15 15/16 1 7/16 5 1/2 205-15 P 205 0.74
205 1 25 36.5 140 105 38 19 13 16 70 34 14.3 205
205-16 205-16
UCP 206-18 1 1/8 UCP 206-18
206 30 1 11/16 6 1/2 4 3/4 1 7/8 13/16 21/32 45/64 3 17/64 1.5000 0.6260 M14 1/2 206 P 206 1.15
206-19 1 3/16 42.9 165 121 48 21 17 18 83 38.1 15.9 206-19
206-20 1 1/4 206-20
UCP 207-20 1 1/4 UCP 207-20
207-21 1 5/16 1 7/8 6 37/64 4 31/32 1 7/8 13/16 21/32 3/4 3 5/8 1.6890 0.6260 M14 1/2 207-21 P 207 1.4
207-22 1 3/8 167 126 48 21 17 19 92 42.9 17.5 207-22
207 35 47.6 207
207-23 1 7/16 207-23
UCP 208-24 1 1/2 1 15/16 7 1/4 5 23/64 2 1/8 13/16 21/32 3/4 3 27/32 1.9370 0.7480 UCP 208-24
208-25 1 9/16 M14 1/2 208-25 P 208 1.78
208 40 49.2 184 136 54 21 17 19 98 49.2 19 208
UCP 209-26 1 5/8 2 1/8 7 15/32 5 3/4 2 1/8 13/16 21/32 25/64 4 3/16 1.9370 0.7480 UCP 209-26
209-27 1 11/16 M14 1/2 209-27 P 209 2.00
209-28 1 3/4 45.0 190 146 54 21 17 20 106 49.2 19.0 209-28
209 45 209
UCP 210-30 1 7/8 2 1/4 8 1/8 6 1/4 2 3/8 1 25/32 7/8 4 13/32 2.0315 0.7480 UCP 210-30
210-31 1 15/16 M16 5/8 210-31 P 210 2.55
210 57.2 206 159 60 25 20 22 112 51.6 19.0 210
210-32 2 50 210-32
UCP 211-32 2 2 1/2 8 5/8 6 23/32 2 3/8 1 25/32 7/8 4 31/64 2.1890 0.8740 UCP 211-32
211-34 2 1/8 M16 5/8 211-34 P 211 3.2
211 55 63.5 219 171 60 25 20 22 126 55.6 22.2 211
211-35 2 211-35
UCP 212-36 2 1/4 2 3/4 9 1/2 7 1/4 2 3/4 1 25/32 1 5 25/64 2.5630 1.0000 UCP 212-36
212 60 M16 5/8 212 P 212 4.4
212-38 2 1/8 69.8 241 184 70 25 20 25 137 65.1 25.4 212-38
212-39 2 7/16 212-39
UCP 213-40 2 1/2 3 10 7/16 8 2 3/4 1 9/34 1 1 1/16 5 29/32 2.5630 1.0000 M20 3/4 UCP 213-40 P 213 5.1
213 65 76.2 265 203 70 29 25 27 150 65.1 25.4 213
UCP 214-44 2 3/4 3 1/8 10 15/32 8 9/32 2 27/32 1 7/32 1 1 1/16 6 5/32 2.9370 1.1890 M20 3/4 UCP 214-44 P 214 5.7
214 70 79.4 266 210 72 31 25 27 156 74.6 30.2 214
UCP 215 75 3 1/4 10 13/16 8 17/32 2 29/32 1 7/32 1 1 3/32 6.4173 3.0630 1.3110 M20 3/4 UCP 215
215-47 2 15/16 215-47 P 215 6.3
215-48 3 215-48
UCP 216 80 3 1/2 11 1/2 9 1/8 3 1/16 1 7/32 1 1 3/16 6.8898 3.2520 1.3110 M20 3/4 UCP 216 S. 216 7.6
216-50 3 1/8 88.9 292 232 78 31 25 30 175 82.6 33.3 216-50
UCP 217-52 3 1/4 3 3/4 12 7/32 9 23/32 3 9/32 1 7/32 1 1 1/4 7.3622 3.3740 1.3425 M20 3/4 UCP 217-52
217 85 310 247 83 31 25 32 187 85.7 34.1 M20 3/4 217 P 217 9.2
217-55 3 7/16 95.2 217-55
UCP 218-56 3 1/2 4 12 7/8 10 5/16 3 15/32 1 19/64 1 1/16 1 11/32 7.8740 3.7795 1.5630 M22 3/4 UCP 218-56 S. 218 11.4
218 3 1/8 88.9 292 232 78 31 25 30 175 82.6 33.3 218

  • Öňki:
  • Indiki: