Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler

Gysga düşündiriş:

Row Bir hatar çuň çukur şar rullary, togalanýan podşipnikler iň köp wekilçilikli gurluş, amaly goşundylar.

● Pes sürtülme momenti, ýokary tizlikli aýlanmagy, pes ses we pes titremäni talap edýän programmalar üçin iň amatly.

● Esasan awtoulag, elektrik, beýleki dürli senagat tehnikalarynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Roweke hatar çuň çyzykly podşipnikler, togalanýan podşipnikler iň köp wekilçilikli gurluş, amaly goşundylar.Içki we daşarky halkalarda ýerleşýän ýaryş meýdançasynda, togalanýan topyň radiusyndan birneme uly radiusyň kesişmesi bar.Radial ýük götermekden başga-da, iki tarapa eksenel ýük göterip bilýär.Speedokary tizlikli aýlanmagy, pes ses we pes titremäni talap edýän programmalar üçin iň amatly sürtülme momenti.Bu görnüşli rulman, açykdan başga-da, polat tozan örtükli, rezin möhürli ýa-da daşarky halkanyň daşky diametrinde togtadyjy halkaly podşipnik bar.

Arza

● Awtoulaglar: yzky tigirler, geçirijiler, elektrik bölekleri;

● Elektrik: umumy hereketlendirijiler, durmuş enjamlary.

● Beýlekiler: gurallar, içerki ýangyç hereketlendirijileri, gurluşyk tehnikasy, demir ýol ulaglary, işleýän maşynlar, oba hojalygy tehnikalary, dürli senagat tehnikalary.

Görnüşi

1. Açyk podşipnikiň esasy dizaýny
2. Möhürli podşipnikler
3. ICOS ýagly möhürlenen podşipnik
4. Durýan halka bilen ýa-da duralgasyz duralga
Specialörite programmalar üçin beýleki çuňňur çukur podşipnikleri:
1. Gibrid keramiki podşipnikler
2. Elektrik izolýasiýa podşipnikleri
3. temperatureokary temperaturaly podşipnikler
4. Gaty ýagly podşipnikler
5. Sensor podşipnik


  • Öňki:
  • Indiki: