Illassyk ýassygy

 • Eksantrik ýakasy SA bilen podşipnikli XRL markasy

  Eksantrik ýakasy SA bilen podşipnikli XRL markasy

  Eksantrik ýeňli rulmanyň iki görnüşi giň içki halkaly UEL görnüşli we içki halkanyň tekiz ujy bilen UEL görnüşli.

  Programma: eksantrik ýeňli aýlaw aýlaw ugry üýtgemedik ýagdaýlar üçin amatlydyr.

 • SB göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  SB göteriji bäsdeşlik bahasy goýmak

  Içki halka we wilka, sim bilen birikdirilen iki sany nurbat bilen berk berkidilýär.Wibrasiýa we täsir bilen iş şertinde, ýygy-ýygydan başlaýan iş şertinde we uly ýük ýa-da ýokary tizlik bilen iş şertinde, berkidiji nurbady berkitmek täsiri çukurdaky berkitmäni ýa-da çukury gaýtadan işlemek arkaly ep-esli ýokarlanyp biler. wilkadaky simleriň degişli ýagdaýy.

 • ARGI podşipnikli oba hojalygyna goşma

  ARGI podşipnikli oba hojalygyna goşma

  Awtoulag, traktor, maşyn gurallary, magdançylyk maşynlary, himiýa senagaty, dokma, oba hojalygy we ş.m., şol sanda awtoulag merkezi, DAC awtoulag merkezi, podşipnik, oba hojalygynyň tehnikasy we daşarky sferik rulman we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Owassyk ýassygy

  Owassyk ýassygy

  Performance Esasy ýerine ýetiriş, çuňňur çukur podşipniklerine meňzeş bolmaly.
  ● Degişli mukdarda basyş ediji, gurnamazdan öň arassalamagyň zerurlygy ýok, basyş goşmagyň zerurlygy ýok.
  Agricultural Oba hojalygy, ulag ulgamlary ýa-da gurluşyk tehnikasy ýaly ýönekeý enjamlary we bölekleri talap edýän ýagdaýlara degişlidir.