32012/32013/32014/32015/32016/32017/32018/32019

Gysga düşündiriş:

● Tapylan rolikli podşipnikler aýrylýan podşipniklerdir.

Easily journalurnalda aňsatlyk bilen oturdylyp bilner.

One Bir tarapa eksenel ýüklere çydap bilýär. We miliň okly süýşmesini bir tarapa rulma oturgyjyna görä çäklendirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo düşündiriş

Önümiň beýany

GÖRNÜŞ-GURAMA
XRL-BEARING
XRL-BEARING2

Arza

Awtoulag, rulon zawody, magdançylyk, metallurgiýa, plastmassa enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

BEARING-FOTO-OTUN
BEARING-FOTO-ŞOTING-2

Gaplamak

1. Söwda gaplamasy: plastik halta + reňk gutusy + karton + palet;

2.Senagat gaplamasy:

a).plastik turba + karton + palet;

b).plastik halta + kraft kagyz + karton + palet;

3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

GARŞY GÖRNÜŞ

Töleg we eltip bermek

Company Biziň kompaniýamyz esasan T / T töleg usulyny ulanýar

Order Sargyt uly däl bolsa, TNT, DHL, UPS ýa-da EMS we ş.m. iberip bileris.

Order Sargyt uly bolsa, hödürlenen ekspeditor agentiňiziň üsti bilen Howa ýa-da Deňiz ýüklerini ulanmagy maslahat bereris.Uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz hem bar.

TÖLEMEK

  • Öňki:
  • Indiki: