Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

● Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler dürli gurluşykda

Rad Radial ýük göterilende, iki taraplaýyn eksenel ýük göterip biler

Large Esasy radial ýükleri götermäge ukyply radial we eksenel birleşdirilen ýükler we tork ýükleri, esasan, okuň we jaýyň iki tarapynda eksenel süýşmegi çäklendirýän böleklerde ulanylýar.

High highokary berklik talaplary bolan programmalar üçin amatly.Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iki hatar örtülen rolikli podşipnikler iki hatar rulonly rulmanlardyr, örtülen rolikli podşipnikler birleşdirilen ýüküň radial we eksenel güýçlerine garşy durmak üçin niýetlenendir, esasan ýokary berklikde, hadysanyň üznüksiz işlemeginde, çäkli giňişlikde we ykjam ýerleşiş üpjün edip biler. durnukly öndürijilik.

 

Aýratynlyklary we peýdalary

Load loadük göterijilik ukyby

Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler agyr radial we eksenel ýükler üçin amatlydyr.

Both Iki tarapa eksenel ýükler

Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler, belli bir eksenel arassalamak ýa-da ýüklemek bilen iki ugry kesgitleýär.

● stokary berklik

Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler berk rulmany üpjün edýär.

● Pes sürtülme

Flanesiň optimallaşdyrylan rolikli dizaýny we üstki görnüşi çalgy ýagynyň emele gelmegine kömek edýär, netijede pes sürtülme bolýar.

● Uzak hyzmat ömri

Esasy dizaýn podşipnikleriniň täçli geçelge profilleri we XRL Explorer podşipnikleriniň logarifmiki ýol profilleri kontakt ýüzleri boýunça ýük paýlanyşyny optimallaşdyrýar, rolikleriň ujundaky stres derejelerini azaldýar we adaty göni geçelge profilleri bilen deňeşdirilende gabat gelmezlige we miliň üýtgemegine duýgurlygy peseldýär.

Oper Güýçlendirilen amaly ygtybarlylyk

Rolikleriň we awtoulag ýollarynyň kontakt ýüzlerinde optimallaşdyrylan ýerüsti gidrodinamiki çalgy filminiň emele gelmegini goldaýar.

Rol Rolik profilleriniň we ululyklarynyň yzygiderliligi

Bu amatly ýük paýlanyşyny üpjün edýär, ses we titremäni peseldýär we ýüklemäni has takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Gurluşy we aýratynlyklary

Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler dürli gurluşlara eýe, olaryň iň ulusy 35 000 görnüşli, goşa geçelgäniň daşky halkasy we iki içki halkasy we iki içki halkanyň arasynda boşluk bar.Arassalaýjy, spaceriň galyňlygyny üýtgedip düzedilip bilner.Rulmanyň bu görnüşi hem radial ýük, hem-de iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýär we rulmanyň eksenel arassalaýyş çäginde miliň we jaýyň eksenel süýşmegini çäklendirip biler.

Arza

Iki hatar çyzylan rolikli podşipnikler, adatça dişli gutularda, göteriji enjamlarda, tegelek fabriklerinde we magdançylyk pudagynda, mysal üçin tunel enjamlarynda ulanylýar.

Parametrler

SIZE ÇIMKLENDIRMELER Esasy ýük bahalary Fatadawlygyň çäkleri
dinamiki statik
d [mm] D [mm] B [mm] T [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN]
BT2B 332767 A. 101.6 146.05 49.212 38.94 267 375 40.5
331945 228.6 488.95 254 152.4 3143 4500 390
BT2B 328130 260 480 284 220 4330 7350 600
BT2B 328187 / HA2 260.35 422.275 178.592 139.7 2240 4050 355
BT2B 332504 / HA2 300.038 422.275 174.625 136.525 2177 4750 400
BT2B 332516 A / HA1 317.5 447.675 180.975 146.05 2521 5400 440
331775 B. 333.375 469.9 190.5 152.4 2642 5700 465
BT2B 332830 340 460 160 128 2196 4900 400
331981 346.075 488.95 200.025 158,75 2835 6300 510
BT2B 332506 / HA2 355.6 501.65 155.575 107.95 1976 4250 345
BT2B 332831 360 480 160 128 2211 5000 405
BT2B 332603 / HA1 368.249 523.875 214.312 169.862 3380 7500 585
331606 A. 371.475 501.65 155.575 107.95 1976 4250 345
331197 A. 384.175 546.1 222.25 177.8 3724 8300 640
BT2-8143 / HA1 400 540 170 135 2782 6300 490
BT2B 328389 406.4 539,75 142.875 101.6 1817 4400 345
331656 415.925 590.55 244.475 193.675 4175 9650 720
BT2B 332604 / HA1 431.8 571.5 155.575 111.125 1145 5100 405
BT2B 332237 A / HA1 431.8 571.5 192.088 146.05 2847 6950 530
BT2B 332176 A. 447.675 635 257.175 206.375 4400 11000 800
331657 479.425 679.45 276.225 222.25 5010 12700 915
331605 B. 498.475 634.873 177.8 142.875 2750 7350 540
BT2B 332605 A / HA1 501.65 711.2 292.1 231.775 5500 13700 980
BT2B 332446 536.575 761.873 311.15 247.65 6270 16000 1100
331640 A. 558.8 736.6 225.425 177.8 4290 11600 815
BT2B 332447 571.5 812.8 333.375 263.525 6440 16000 1080
331576 B. 602.945 787.4 206.375 158,75 4020 10600 750
331500 609.6 820 206.375 158,75 4020 10600 750
BT2B 332493 / HA4 635 990.6 339.725 212.725 8090 16000 1060
BT2B 328028 / HA1 711.2 914.4 190.5 139.7 3800 9650 670
331554 A. 723.9 914.4 187.325 139.7 3800 9650 670
BT2B 331554 B / HA1 723.9 914.4 187.325 139.7 3800 9650 670
331780 A. 762 965.2 187.325 133.35 3580 9800 670
BT2B 332625 774.962 1016 266.7 209.63 7197 18000 1160
BT2B 332501 / HA5 914.4 1066.8 139.7 101.6 2600 8000 520
BT2B 332780 / HA5 1160 1540 400 290 14200 38000 2160
BT2B 328339 / HA4 1250 1500 250 190 7370 22400 1320
BT2B 332496 / HA4 1778 2159 393.7 266.7 15400 53000 2700
BT2B 332497 / HA4 2133.6 2819.4 742 457.2 34700 108000 5000
BT2-8020 2616.2 3048 381 209.55 12300 53000 2450
BT2-8019 3378.2 3835.4 393.7 203.2 15100 63000 2800

  • Öňki:
  • Indiki: