Çeňňek ýeňleri

Gysga düşündiriş:

Ret Çekiş ýeňi silindr görnüşli journalurnal
Opt Optiki we basgançakly şahalar üçin ulanylýar.
Ach Aýrylyp bilinýän ýeňi diňe basgançak üçin ulanyp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Çekiş ýeňi, perwentiň ýa-da berk şahanyň ýeňini aňladýar.Rulman mehaniki geçiriş wagtynda ýüküň sürtülme koeffisiýentini düzetmek we azaltmak üçin bir bölekdir.

Çekiş ýeňleri süýşýän rulmanyň daşky halkasyna deňdir, çekiş ýeňi aýrylmaz we otnositel ok hereket edýär, çekiş ýeňleriniň birnäçe bölegi bar bolsa, otnositel ok aýlanýar.

Aýratynlyklary we peýdalary

Çekiş ýeňleri basgançakly silindr oturgyjyna örtülen burawly podşipnikleri dakmak üçin ulanylyp bilner.Veeň ýeňiň egnini ýa-da şuňa meňzeş üýtgewsiz bölegi gysýan içki halkanyň aşagyna basylýar.Veseň gysgyçda ýa-da ahyrky tabakda ýerleşýär.Degişli gulplama enjamlary bolan KM ýa-da HM gulplary (açar ýoluny talap edýän gulplar) amatly.Gulp hozy ýeň bilen üpjün edilmeýär we aýratyn sargyt edilmeli.Ahyrky plitalar XRL tarapyndan öndürilmeýär.

Yza çekmek ýeňi silindr görnüşli journalurnal bolup, esasan basgançakly şahada ýasalan podşipnikleri düzeltmek üçin ulanylýar.Bu, optiki we basgançakly şahalar üçin ulanyp boljak gulp ýeňinden tapawutlanýar.Aýrylýan ýeňi diňe basgançak üçin ulanyp bolýar.

Çekmek ýeňi mil bilen egnine ýa-da şuňa meňzeş enjamyň aşagyndaky gysgyçly burma bilen basylýar we soňra hoz ýa-da ahyrky plastinka bilen berkidilýär.

 

El ýeňi

1. Çekiş ýeňleri BAI ýeňil ýükli we DU-ny sökmek we gurmak aňsat ýerlerde giňden ulanylýar.Gurluşda köp sanly podşipnik bar we sökmek ZHI-de kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolar, gutujy içerki rulman gurnamasyndaky ýörite dao şertler bilen çäklendirilendir, ýeň ýeňiniň ulanylmagy gurnama we sökmek meselelerini çözüp biler.

2, podşipnik ýeňi berk we ýumşak düzülip bilner, köp gutularyň işleýiş takyklygy gowşadylar we gutyny gaýtadan işlemegiň netijeliligi ep-esli ýokarlanar;

3. Rulman ýeňiniň gurulmagy rulmanyň eksenel hereketini hem ýeňip geçýär. Şonuň üçin rulman ýeňi giňden ulanyldy, ýöne käbir kemçilikler bar, rulman ýeňiniň takyklygy şahanyň radialynyň gutarmagyna gönüden-göni täsir edýär.

4, Maşynlarda iň möhüm rolda çekilýän ýeň, titremäniň we ugruň gyşarmagy hadysasy sebäpli ýol bermezlige synanyşanyňyzda durnukly, dişli hereketlendiriji hereket, bu gezek düzeltmek üçin mis şaý ýeňini ulanmaly.

Parametrler

Esasy ölçegler Bellikler Baglanyşykly gidrawlik hozy Aýyrmak üçin birleşýän hoz
Yza çekmek
d1 [mm] d [mm] B1 [mm] B2 [mm]
35 40 29 32 AH 308 KM 9
35 40 40 43 AH 2308 KM 9
40 45 31 34 AH 309 HMV 10 E. KM 10
40 45 44 47 AH 2309 HMV 10 E. KM 10
45 50 35 38 AHX 310 HMV 11 E. KM 11
45 50 50 53 AHX 2310 HMV 11 E. KM 11
50 55 37 40 AHX 311 HMV 12 E. KM 12
50 55 54 57 AHX 2311 HMV 12 E. KM 12
55 60 40 43 AHX 312 HMV 13 E. KM 13
55 60 58 61 AHX 2312 HMV 13 E. KM 13
60 65 42 45 AH 313 G. HMV 14 E. KM 14
60 65 61 64 AH 2313 G. HMV 14 E. KM 14
65 70 43 47 AH 314 G. HMV 15 E. KM 15
65 70 64 68 AHX 2314 G. HMV 15 E. KM 15
70 75 45 49 AH 315 G. HMV 16 E. KM 16
70 75 68 72 AHX 2315 G. HMV 16 E. KM 16
75 80 48 52 AH 316 HMV 18 E. KM 18
75 80 71 75 AHX 2316 HMV 18 E. KM 18
80 85 52 56 AHX 317 HMV 19 E. KM 19
80 85 74 78 AHX 2317 HMV 19 E. KM 19
85 90 53 57 AHX 318 HMV 20 E. KM 20
85 90 63 67 AHX 3218 HMV 20 E. KM 20
85 90 79 83 AHX 2318 HMV 20 E. KM 20
90 95 57 61 AHX 319 HMV 21 E. KM 21
90 95 85 89 AHX 2319 HMV 21 E. KM 21
95 100 59 63 AHX 320 HMV 22 E. KM 22
95 100 64 68 AHX 3120 HMV 22 E. KM 22
95 100 73 77 AHX 3220 HMV 22 E. KM 22
95 100 90 94 AHX 2320 HMV 22 E. KM 22
105 110 63 67 AHX 322 HMV 24 E. KM 24
105 110 68 72 AHX 3122 HMV 24 E. KM 24
105 110 82 86 AHX 3222 G. HMV 24 E. KM 24
105 110 82 91 AH 24122 HMV 23 E. KM 23
105 110 98 102 AHX 2322 G. HMV 24 E. KM 24
115 120 60 64 AHX 3024 HMV 26 E. KM 26
115 120 73 82 AH 24024 HMV 25 E. KM 25
115 120 75 79 AHX 3124 HMV 26 E. KM 26
115 120 90 94 AHX 3224 G. HMV 26 E. KM 26
115 120 93 102 AH 24124 HMV 26 E. KM 26
115 120 105 109 AHX 2324 G. HMV 26 E. KM 26
125 130 67 71 AHX 3026 HMV 28 E. KM 28
125 130 78 82 AHX 3126 HMV 28 E. KM 28
125 130 83 93 AH 24026 HMV 27 E. KM 27
125 130 94 104 AH 24126 HMV 28 E. KM 28
125 130 98 102 AHX 3226 G. HMV 28 E. KM 28
125 130 115 119 AHX 2326 G. HMV 28 E. KM 28
135 140 68 73 AHX 3028 HMV 30 E. KM 30
135 140 83 88 AHX 3128 HMV 30 E. KM 30
135 140 83 93 AH 24028 HMV 29 E. KM 29
135 140 99 109 AH 24128 HMV 30 E. KM 30
135 140 104 109 AHX 3228 G. HMV 30 E. KM 30
135 140 125 130 AHX 2328 G. HMV 30 E. KM 30
145 150 72 77 AHX 3030 HMV 32 E. KM 32
145 150 90 101 AH 24030 HMV 31 E. KM 31
145 150 96 101 AHX 3130 G. HMV 32 E. KM 32
145 150 114 119 AHX 3230 G. HMV 32 E. KM 32
145 150 115 126 AH 24130 HMV 32 E. KM 32
145 150 135 140 AHX 2330 G. HMV 32 E. KM 32
150 160 77 82 AH 3032 HMV 34 E. KM 34
150 160 95 106 AH 24032 HMV 34 E. KM 34
150 160 103 108 AH 3132 G. HMV 34 E. KM 34
150 160 124 130 AH 3232 G. HMV 34 E. KM 34
150 160 124 135 AH 24132 HMV 34 E. KM 34
150 160 140 146 AH 2332 G. HMV 34 E. KM 34
160 170 85 90 AH 3034 HMV 36 E. KM 36
160 170 104 109 AH 3134 G. HMV 36 E. KM 36
160 170 106 117 AH 24034 HMV 36 E. KM 36
160 170 125 136 AH 24134 HMV 36 E. KM 36
160 170 134 140 AH 3234 G. HMV 36 E. KM 36
160 170 146 152 AH 2334 G. HMV 36 E. KM 36
170 180 92 98 AH 3036 HMV 38 E. KM 38
170 180 105 110 AH 2236 G. HMV 38 E. KM 38
170 180 116 122 AH 3136 G. HMV 38 E. KM 38
170 180 116 127 AH 24036 HMV 38 E. KM 38
170 180 134 145 AH 24136 HMV 38 E. KM 38
170 180 140 146 AH 3236 G. HMV 38 E. KM 38
170 180 154 160 AH 2336 G. HMV 38 E. KM 38
180 190 96 102 AH 3038 G. HMV 40 E. KM 40
180 190 112 117 AH 2238 G. HMV 40 E. KM 40
180 190 118 131 AH 24038 HMV 40 E. KM 40
180 190 125 131 AH 3138 G. HMV 40 E. KM 40
180 190 145 152 AH 3238 G. HMV 40 E. KM 40
180 190 146 159 AH 24138 HMV 40 E. KM 40
180 190 160 167 AH 2338 G. HMV 40 E. KM 40
190 200 102 108 AH 3040 G. HMV 42 E. HM 42 T.
190 200 127 140 AH 24040 HMV 42 E. HM 42 T.
190 200 134 140 AH 3140 HMV 44 E. HM 3044
190 200 153 160 AH 3240 HMV 44 E. HM 3044
190 200 158 171 AH 24140 HMV 42 E. HM 42 T.
190 200 170 177 AH 2340 HMV 44 E. HM 3044
200 220 111 117 AOH 3044 G. HMV 46 E. HM 46 T.
200 220 130 136 AOH 2244 HMV 48 E. HM 3048
200 220 138 152 AOH 24044 HMV 46 E. HM 46 T.
200 220 145 151 AOH 3144 HMV 48 E. HM 3048
200 220 170 184 AOH 24144 HMV 46 E. HM 46 T.
200 220 181 189 AOH 2344 HMV 48 E. HM 3048
220 240 116 123 AOH 3048 HMV 52 E. HM 3052
220 240 138 153 AOH 24048 HMV 50 E. HM 50 T.
220 240 154 161 AOH 3148 HMV 52 E. HM 3052
220 240 180 195 AOH 24148 HMV 52 E. HM 3052
220 240 189 197 AOH 2348 HMV 52 E. HM 3052
240 260 128 135 AOH 3052 HMV 56 E. HM 3056
240 260 155 161 AOH 2252 G. HMV 56 E. HM 3056
240 260 162 178 AOH 24052 G. HMV 56 E. HM 3056
240 260 172 179 AOH 3152 G. HMV 56 E. HM 3056
240 260 202 218 AOH 24152 HMV 56 E. HM 3056
240 260 205 213 AOH 2352 G. HMV 56 E. HM 3056
260 280 131 139 AOH 3056 HMV 60 E. HM 3060
260 280 155 163 AOH 2256 G. HMV 60 E. HM 3160
260 280 162 179 AOH 24056 G. HMV 60 E. HM 3160
260 280 175 183 AOH 3156 G. HMV 60 E. HM 3160
260 280 202 219 AOH 24156 HMV 60 E. HM 3160
260 280 212 220 AOH 2356 G. HMV 60 E. HM 3160
280 300 145 153 AOH 3060 HMV 64 E. HM 3064
280 300 170 178 AOH 2260 G. HMV 64 E. HM 3164
280 300 184 202 AOH 24060 G. HMV 64 E. HM 3164
280 300 192 200 AOH 3160 G. HMV 64 E. HM 3164
280 300 224 242 AOH 24160 HMV 64 E. HM 3164
280 300 228 236 AOH 3260 G. HMV 64 E. HM 3164
300 320 149 157 AOH 3064 G. HMV 68 E. HM 3068
300 320 180 190 AOH 2264 G. HMV 68 E. HM 3168
300 320 184 202 AOH 24064 G. HMV 68 E. HM 3168
300 320 209 217 AOH 3164 G. HMV 68 E. HM 3168
300 320 242 260 AOH 24164 HMV 68 E. HM 3168
300 320 246 254 AOH 3264 G. HMV 68 E. HM 3168
320 340 162 171 AOH 3068 G. HMV 72 E. HM 3072
320 340 206 225 AOH 24068 HMV 72 E. HM 3172
320 340 225 234 AOH 3168 G. HMV 72 E. HM 3172
320 340 264 273 AOH 3268 G. HMV 72 E. HM 3172
320 340 269 288 AOH 24168 HMV 72 E. HM 3172
340 360 167 176 AOH 3072 G. HMV 76 E. HM 3076
340 360 206 226 AOH 24072 HMV 76 E. HM 3176
340 360 229 238 AOH 3172 G. HMV 76 E. HM 3176
340 360 269 289 AOH 24172 HMV 76 E. HM 3176
340 360 274 283 AOH 3272 G. HMV 76 E. HM 3176
360 380 170 180 AOH 3076 G. HMV 80 E. HM 3080
360 380 208 228 AOH 24076 HMV 80 E. HM 3180
360 380 232 242 AOH 3176 G. HMV 80 E. HM 3180
360 380 271 291 AOH 24176 HMV 80 E. HM 3180
360 380 284 294 AOH 3276 G. HMV 80 E. HM 3180
380 400 183 193 AOH 3080 G. HMV 84 E. HM 3084
380 400 228 248 AOH 24080 HMV 84 E. HM 3184
380 400 240 250 AOH 3180 G. HMV 84 E. HM 3184
380 400 278 298 AOH 24180 HMV 84 E. HM 3184
380 400 302 312 AOH 3280 G. HMV 84 E. HM 3184
400 420 186 196 AOH 3084 G. HMV 88 E. HM 3088
400 420 230 252 AOH 24084 HMV 88 E. HM 3188
400 420 266 276 AOH 3184 G. HMV 88 E. HM 3188
400 420 310 332 AOH 24184 HMV 88 E. HM 3188
400 420 321 331 AOH 3284 G. HMV 88 E. HM 3188
420 440 194 205 AOHX 3088 G. HMV 92 E. HM 3092
420 440 242 264 AOH 24088 HMV 92 E. HM 3192
420 440 270 281 AOHX 3188 G. HMV 92 E. HM 3192
420 440 310 332 AOH 24188 HMV 92 E. HM 3192
420 440 330 341 AOHX 3288 G. HMV 92 E. HM 3192
440 460 202 213 AOHX 3092 G. HMV 96 E. HM 3096
440 460 250 273 AOH 24092 HMV 96 E. HM 3196
440 460 285 296 AOHX 3192 G. HMV 96 E. HM 3196
440 460 332 355 AOH 24192 HMV 96 E. HM 3196
440 460 349 360 AOHX 3292 G. HMV 96 E. HM 3196
460 480 205 217 AOHX 3096 G. HMV 100 E. HM 30/500
460 480 250 273 AOH 24096 HMV 100 E. HM 31/500
460 480 295 307 AOHX 3196 G. HMV 100 E. HM 31/500
460 480 340 363 AOH 24196 HMV 100 E. HM 31/500
460 480 364 376 AOHX 3296 G. HMV 100 E. HM 31/500
480 500 209 221 AOHX 30/500 G. HMV 106 E. HM 30/530
480 500 253 276 AOH 240/500 HMV 106 E. HM 31/530
480 500 313 325 AOHX 31/500 G. HMV 106 E. HM 31/530
480 500 360 383 AOH 241/500 HMV 106 E. HM 31/530
480 500 393 405 AOHX 32/500 G. HMV 106 E. HM 31/530
500 530 230 242 AOH 30/530 HMV 112 E. HM 30/560
500 530 285 309 AOH 240/530 G. HMV 112 E. HM 31/560
500 530 325 337 AOH 31/530 HMV 112 E. HM 31/560
500 530 370 394 AOH 241/530 G. HMV 112 E. HM 31/560
500 530 412 424 AOH 32/530 G. HMV 112 E. HM 31/560
530 560 240 252 AOHX 30/560 HMV 120 E. HM 30/600
530 560 296 320 AOH 240/560 G. HMV 120 E. HM 31/600
530 560 335 347 AOH 31/560 HMV 120 E. HM 31/600
530 560 393 417 AOH 241/560 G. HMV 120 E. HM 31/600
530 560 422 434 AOHX 32/560 HMV 120 E. HM 31/600
570 600 245 259 AOHX 30/600 HMV 126 E. HM 30/630
570 600 310 336 AOHX 240/600 HMV 126 E. HM 31/630
570 600 355 369 AOHX 31/600 HMV 126 E. HM 31/630
570 600 413 439 AOHX 241/600 HMV 126 E. HM 31/630
570 600 445 459 AOHX 32/600 G. HMV 126 E. HM 31/630
600 630 258 272 AOH 30/630 HMV 134 E. HM 30/670
600 630 330 356 AOH 240/630 G. HMV 134 E. HM 31/670
600 630 440 466 AOH 241/630 G. HMV 134 E. HM 31/670
600 630 475 489 AOH 32/630 G. HMV 134 E. HM 31/670
630 670 280 294 AOH 30/670 HMV 142 E. HM 30/710
630 670 348 374 AOH 240/670 G. HMV 142 E. HM 31/710
630 670 395 409 AOHX 31/670 HMV 142 E. HM 31/710
630 670 452 478 AOH 241/670 HMV 142 E. HM 31/710
630 670 500 514 AOH 32/670 G. HMV 142 E. HM 31/710
670 710 286 302 AOHX 30/710 HMV 150 E. HM 30/750
670 710 360 386 AOH 240/710 G. HMV 150 E. HM 31/750
670 710 405 421 AOHX 31/710 HMV 150 E. HM 31/750
670 710 483 509 AOH 241/710 HMV 150 E. HM 31/750
670 710 515 531 AOH 32/710 G. HMV 150 E. HM 31/750
710 750 300 316 AOH 30/750 HMV 160 E. HM 30/800
710 750 380 408 AOH 240/750 G. HMV 160 E. HM 31/800
710 750 425 441 AOH 31/750 HMV 160 E. HM 31/800
710 750 520 548 AOH 241/750 G. HMV 160 E. HM 31/800
710 750 540 556 AOH 32/750 HMV 160 E. HM 31/800
750 800 395 423 AOH 240/800 G. HMV 170 E. HM 31/850
750 800 438 456 AOH 31/800 HMV 170 E. HM 31/850
750 800 525 553 AOH 241/800 G. HMV 170 E. HM 31/850
750 800 550 568 AOH 32/800 HMV 170 E. HM 31/850
800 850 415 445 AOH 240/850 G. HMV 180 E. HM 31/900
800 850 462 480 AOH 31/850 HMV 180 E. HM 31/900
800 850 560 600 AOH 241/850 HMV 180 E. HM 31/900
800 850 585 603 AOH 32/850 HMV 180 E. HM 31/900
850 900 335 355 AOH 30/900 HMV 190 E. HM 30/950
850 900 430 475 AOH 240/900 HMV 190 E. HM 31/950
850 900 475 495 AOH 31/900 HMV 190 E. HM 31/950
850 900 575 620 AOH 241/900 HMV 190 E. HM 31/950
850 900 585 605 AOH 32/900 HMV 190 E. HM 31/950
900 950 355 375 AOH 30/950 HMV 200 E. HM 30/1000
900 950 467 512 AOH 240/950 HMV 200 E. HM 31/1000
900 950 500 520 AOH 31/950 HMV 200 E. HM 31/1000
900 950 600 620 AOH 32/950 HMV 200 E. HM 31/1000
900 950 605 650 AOH 241/950 HMV 200 E. HM 31/1000
950 1000 365 387 AOH 30/1000 HMV 212 E. HM 30/1060
950 1000 469 519 AOH 240/1000 HMV 212 E. HM 31/1060
950 1000 630 652 AOH 32/1000 HMV 212 E. HM 31/1060
950 1000 645 695 AOH 241/1000 HMV 212 E. HM 31/1060
1000 1060 385 407 AOH 30/1060 HMV 224 E. HM 30/1120
1000 1060 498 548 AOH 240/1060 HMV 224 E. HM 30/1120
1000 1060 540 562 AOH 31/1060 HMV 224 E. HM 30/1120
1000 1060 665 715 AOH 241/1060 HMV 224 E. HM 30/1120

  • Öňki:
  • Indiki: