Adapter ýeňleri

Gysga düşündiriş:

● Adapter ýeňleri silindr görnüşli şahalarda örtülen deşikleri bolan podşipnikleri ýerleşdirmek üçin iň köp ulanylýan komponentlerdir
Light Adapter ýeňleri ýeňil ýükleri sökmek we ýygnamak aňsat ýerlerde giňden ulanylýar.
Many Köp gutularyň gaýtadan işleniş takyklygyny gowşadyp, gutyny gaýtadan işlemegiň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän we düzedip bolýar.
Large Uly göteriji we agyr ýük almak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Adapter ýeňleri silindr oturgyjyna podşipnikli podşipnikleri tapmak üçin iň köp ulanylýan komponentlerdir, sebäbi olar ýönekeý şahalarda ýa-da basgançaklarda ulanylyp bilner.

Olary gurmak aňsat we şahada goşmaça ýer talap etmeýär.Plaönekeý şahalarda ulanylanda, podşipnik miliň islendik ýerinde ýerleşip biler.L şekilli spacer halkasy bilen basgançakly şahalarda ulanylanda, podşipnik gurnamagy we sökmegi aňsatlaşdyryp, şol ýerde takyk ýerleşdirilip bilner.

Peýdalary

Ve ýeňi gurmak aňsat we şahta goşmaça berkidilmegi talap etmeýär.Rulman berk ýeň ulanylanda optiki miliň islendik ýerinde ýerleşip biler.Basgançakdaky basgançak halkasy bilen bilelikde ulanylanda, rulman takyk eksenel ugurda ýerleşip biler we podşipnikiň düşürilmegi amatlydyr.

Apter Adapter ýeňi, ýönekeý gurluşy, ygtybarly işleýşi we amatly rulman çalşygy bilen kölegesiz egin milinde öz-özüni deňleşdirýän rulmany (öz-özüni deňleşdirýän rul rulman, öz-özüni düzýän rolikli rulman) düzeltmek üçin ulanylýar.

Effekt

Gaty ýeňiň wezipesi, podşipnik optiki miliň islendik ýerinde kesgitlenip bilner.Uly göteriji we agyr ýük almak üçin amatlydyr.

Arza

Dokma, ýeňil senagat, kagyz ýasamak, metallurgiýa, guşak daşamak we daşamak enjamlary we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Üns beriň

1. Kesgitli gyrymsylygyň daşky konusynyň içki deşiginiň radial akymy ýokary derejede bolmalydyr;bolmasa, aýlanma oky eksantriklikden emele gelen merkezden gaçyryş güýji sebäpli oňat hereket edip bilmeýär we yrgyldy uly we ses uly."0" diwaryň galyňlygy tapawudy ideal ýagdaý.

2. Konusy düzüň Burç tapawudy has gowy bolmaly.

3. Kesilen ýeňiň daşky konusynyň we içki deşik ýüzüniň deňleşdirilmegi gowy bolmaly, ýagny görnüşi we pozisiýasyna çydamlylygy gowy bolmaly, silindr takyklygy gowy bolmaly.

4. Gulp ýeňiniň nurbat gulpy.

Parametrler

DIMENSION SIZE
Adapter ýeňli gurnama Gulp hozy Gulp enjamy Baglanyşykly gidrawlik hozy
d1 [mm] d [mm] d3 [mm] B1 [mm]
17 20 32 24 H 204 KM 4 MB 4
17 20 32 28 H 304 KM 4 MB 4
17 20 38 28 H 304 E. KMFE 4
20 25 38 26 H 205 KM 5 MB 5
20 25 38 29 H 305 KM 5 MB 5
20 25 38 29 H 305 E. KMFE 5
20 25 38 35 H 2305 KM 5 MB 5
25 30 45 27 H 206 KM 6 MB 6
25 30 45 31 H 306 KM 6 MB 6
25 30 45 31 H 306 E. KMFE 6
25 30 45 38 H 2306 KM 6 MB 6
30 35 52 29 H 207 KM 7 MB 7
30 35 52 35 H 307 KM 7 MB 7
30 35 52 35 H 307 E. KMFE 7
30 35 52 35 H 307 EL KMFE 7 L.
30 35 52 43 H 2307 KM 7 MB 7
35 40 58 31 H 208 KM 8 MB 8
35 40 58 36 H 308 KM 8 MB 8
35 40 58 36 H 308 E. KMFE 8
35 40 58 46 H 2308 KM 8 MB 8
35 40 58 46 H 2308 E. KMFE 8
40 45 65 33 H 209 KM 9 MB 9
40 45 65 39 H 309 KM 9 MB 9
40 45 65 39 H 309 E. KMFE 9
40 45 65 50 H 2309 KM 9 MB 9
45 50 70 35 H 210 KM 10 MB 10 HMV 10E
45 50 70 42 H 310 KM 10 MB 10 HMV 10 E.
45 50 70 42 H 310 E. KMFE 10 HMV 10 E.
45 50 70 55 H 2310 KM 10 MB 10 HMV 10 E.
50 55 75 37 H 211 KM 11 MB 11 HMV 11E
50 55 75 45 H 311 KM 11 MB 11 HMV 11 E.
50 55 75 45 H 311 E. KMFE 11 HMV 11 E.
50 55 75 59 H 2311 KM 11 MB 11 HMV 11 E.
55 60 80 38 H 212 KM 12 MB 12 HMV 12E
55 60 80 47 H 312 KM 12 MB 12 HMV 12 E.
55 60 80 47 H 312 E. KMFE 12 HMV 12 E.
55 60 80 62 H 2312 KM 12 MB 12 HMV 12 E.
60 65 85 40 H 213 KM 13 MB 13 HMV 13E
60 65 85 50 H 313 KM 13 MB 13 HMV 13 E.
60 65 85 50 H 313 E. KMFE 13 HMV 13 E.
60 65 85 65 H 2313 KM 13 MB 13 HMV 13 E.
60 65 85 65 H 2313 E. KMFE 13 HMV 13 E.
60 70 92 52 H 314 KM 14 MB 14 HMV 14 E.
60 70 92 52 H 314 E. KMFE 14 HMV 14 E.
60 70 92 68 H 2314 KM 14 MB 14 HMV 14 E.
65 75 98 43 H 215 KM 15 MB 15 HMV 15E
65 75 98 55 H 315 KM 15 MB 15 HMV 15 E.
65 75 98 55 H 315 E. KMFE 15 HMV 15 E.
65 75 98 73 H 2315 KM 15 MB 15 HMV 15 E.
70 80 105 46 H 216 KM 16 MB 16 HMV 16E
70 80 105 59 H 316 KM 16 MB 16 HMV 16 E.
70 80 105 59 H 316 E. KMFE 16 HMV 16 E.
70 80 105 78 H 2316 KM 16 MB 16 HMV 16 E.
75 85 110 50 H 217 KM 17 MB 17 HMV 17E
75 85 110 63 H 317 KM 17 MB 17 HMV 17 E.
75 85 110 63 H 317 E. KMFE 17 HMV 17 E.
75 85 110 82 H 2317 KM 17 MB 17 HMV 17 E.
80 90 120 52 H 218 KM 18 MB 18 HMV 18E
80 90 120 65 H 318 KM 18 MB 18 HMV 18 E.
80 90 120 65 H 318 E. KMFE 18 HMV 18 E.
80 90 120 73 H 2318 E / L73 KMFE 18 HMV 18 E.
80 90 120 86 H 2318 KM 18 MB 18 HMV 18 E.
85 95 125 55 H 219 KM 19 MB 19 HMV 19E
85 95 125 68 H 319 KM 19 MB 19 HMV 19 E.
85 95 125 68 H 319 E. KMFE 19 HMV 19 E.
85 95 125 90 H 2319 KM 19 MB 19 HMV 19 E.
85 95 125 90 H 2319 EL KMFE 19 L. HMV 19 E.
90 100 130 58 H 220 KM 20 MB 20 HMV 20E
90 100 130 71 H 320 KM 20 MB 20 HMV 20 E.
90 100 130 71 H 320 E. KMFE 20 HMV 20 E.
90 100 130 76 H 3120 KM 20 MB 20 HMV 20 E.
90 100 130 76 H 3120 E. KMFE 20 HMV 20 E.
90 100 130 97 H 2320 KM 20 MB 20 HMV 20 E.
90 100 130 97 H 2320 E. KMFE 20 HMV 20 E.
100 110 145 63 H 222 KM 22 MB 22 HMV 22E
100 110 145 77 H 322 KM 22 MB 22 HMV 22 E.
100 110 145 77 H 322 E. KMFE 22 HMV 22 E.
100 110 145 81 H 3122 KM 22 MB 22 HMV 22 E.
100 110 145 81 H 3122 E. KMFE 22 HMV 22 E.
100 110 145 105 H 2322 KM 22 MB 22 HMV 22 E.
100 110 145 105 H 2322 E. KMFE 22 HMV 22 E.
110 120 145 72 H 3024 KML 24 MBL 24 HMV 24 E.
110 120 145 88 H 3124 L. KML 24 MBL 24 HMV 24 E.
110 120 145 112 H 2324 L. KML 24 MBL 24 HMV 24 E.
110 120 155 72 H 3024 E. KMFE 24 HMV 24 E.
110 120 155 88 H 3124 KM 24 MB 24 HMV 24 E.
110 120 155 112 H 2324 KM 24 MB 24 HMV 24 E.
110 120 155 112 H 2324 E. KMFE 24 HMV 24 E.
110 120 155 112 H 2324 EH KMFE 24 H. HMV 24 E.
115 130 155 80 H 3026 KML 26 MBL 26 HMV 26 E.
115 130 155 92 H 3126 L. KML 26 MBL 26 HMV 26 E.
115 130 155 121 H 2326 L. KML 26 MBL 26 HMV 26 E.
115 130 165 80 H 3026 E. KMFE 26 HMV 26 E.
115 130 165 92 H 3126 KM 26 MB 26 HMV 26 E.
115 130 165 121 H 2326 KM 26 MB 26 HMV 26 E.
125 140 165 82 H 3028 KML 28 MBL 28 HMV 28 E.
125 140 165 97 H 3128 L. KML 28 MBL 28 HMV 28 E.
125 140 180 82 H 3028 E. KMFE 28 HMV 28 E.
125 140 180 97 H 3128 KM 28 MB 28 HMV 28 E.
125 140 180 131 H 2328 KM 28 MB 28 HMV 28 E.
135 150 180 87 H 3030 KML 30 MBL 30 HMV 30 E.
135 150 180 111 H 3130 L. KML 30 MBL 30 HMV 30 E.
135 150 180 139 H 2330 L. KML 30 MBL 30 HMV 30 E.
135 150 195 87 H 3030 E. KMFE 30 HMV 30 E.
135 150 195 111 H 3130 KM 30 MB 30 HMV 30 E.
135 150 195 111 H 3130 E. KMFE 30 HMV 30 E.
135 150 195 139 H 2330 KM 30 MB 30 HMV 30 E.
140 160 190 93 H 3032 KML 32 MBL 32 HMV 32 E.
140 160 190 119 H 3132 L. KML 32 MBL 32 HMV 32 E.
140 160 190 147 H 2332 L. KML 32 MBL 32 HMV 32 E.
140 160 210 93 H 3032 E. KMFE 32 HMV 32 E.
140 160 210 119 H 3132 KM 32 MB 32 HMV 32 E.
140 160 210 119 H 3132 E. KMFE 32 HMV 32 E.
140 160 210 147 H 2332 KM 32 MB 32 HMV 32 E.
150 170 200 101 H 3034 KML 34 MBL 34 HMV 34 E.
150 170 200 122 H 3134 L. KML 34 MBL 34 HMV 34 E.
150 170 220 101 H 3034 E. KMFE 34 HMV 34 E.
150 170 220 122 H 3134 KM 34 MB 34 HMV 34 E.
150 170 220 122 H 3134 E. KMFE 34 HMV 34 E.
150 170 220 154 H 2334 KM 34 MB 34 HMV 34 E.
160 180 210 87 H 3936 KML 36 MBL 36 HMV 36 E.
160 180 210 109 H 3036 KML 36 MBL 36 HMV 36 E.
160 180 210 131 H 3136 L. KML 36 MBL 36 HMV 36 E.
160 180 230 109 H 3036 E. KMFE 36 HMV 36 E.
160 180 230 131 H 3136 KM 36 MB 36 HMV 36 E.
160 180 230 161 H 2336 KM 36 MB 36 HMV 36 E.
170 190 220 89 H 3938 KML 38 MBL 38 HMV 38 E.
170 190 220 112 H 3038 KML 38 MBL 38 HMV 38 E.
170 190 240 141 H 3138 KM 38 MB 38 HMV 38 E.
170 190 240 169 H 2338 KM 38 MB 38 HMV 38 E.
180 200 240 98 H 3940 KML 40 MBL 40 HMV 40 E.
180 200 240 120 H 3040 KML 40 MBL 40 HMV 40 E.
180 200 240 176 H 2340 L. KML 40 MBL 40 HMV 40 E.
180 200 250 150 H 3140 KM 40 MB 40 HMV 40 E.
180 200 250 176 H 2340 KM 40 MB 40 HMV 40 E.
200 220 260 96 OH 3944 H. HM 3044 MS 3044 HMV 44E
200 220 260 126 OH 3044 H. HM 3044 MS 3044 HMV 44E
200 220 260 161 OH 3144 HTL HM 3044 MS 3044 HMV 44E
200 220 280 161 OH 3144 H. HM 44 T. MB 44 HMV 44E
200 220 280 186 OH 2344 H. HM 44 T. MB 44 HMV 44E
220 240 290 101 OH 3948 H. HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
220 240 290 133 OH 3048 H. HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
220 240 290 133 OH 3048 HE HME 3048 MS 3052-48 HMV 48E
220 240 290 172 OH 3148 HTL HM 3048 MS 3052-48 HMV 48E
220 240 300 172 OH 3148 H. HM 48 T. MB 48 HMV 48E
220 240 300 199 OH 2348 H. HM 48 T. MB 48 HMV 48E
240 260 310 116 OH 3952 H. HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
240 260 310 145 OH 3052 H. HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
240 260 310 145 OH 3052 HE HME 3052 MS 3052-48 HMV 52E
240 260 310 190 OH 3152 HTL HM 3052 MS 3052-48 HMV 52E
240 260 330 190 OH 3152 H. HM 52 T. MB 52 HMV 52E
240 260 330 211 OH 2352 H. HM 52 T. MB 52 HMV 52E
260 280 330 121 OH 3956 H. HM 3056 MS 3056 HMV 56E
260 280 330 152 OH 3056 H. HM 3056 MS 3056 HMV 56E
260 280 330 195 OH 3156 HTL HM 3056 MS 3056 HMV 56E
260 280 350 195 OH 3156 H. HM 56 T. MB 56 HMV 56E
260 280 350 224 OH 2356 H. HM 56 T. MB 56 HMV 56E
280 300 360 140 OH 3960 H. HM 3060 MS 3060 HMV 60E
280 300 360 168 OH 3060 H. HM 3060 MS 3060 HMV 60E
280 300 380 208 OH 3160 H. HM 3160 MS 3160 HMV 60E
280 300 380 208 OH 3160 HE HME 3160 MS 3160 HMV 60E
280 300 380 240 OH 3260 H. HM 3160 MS 3160 HMV 60E
300 320 380 140 OH 3964 H. HM 3064 MS 3068-64 HMV 64E
300 320 380 171 OH 3064 H. HM 3064 MS 3068-64 HMV 64E
300 320 400 226 OH 3164 H. HM 3164 MS 3164 HMV 64E
300 320 400 258 OH 3264 H. HM 3164 MS 3164 HMV 64E
320 340 400 144 OH 3968 H. HM 3068 MS 3068-64 HMV 68E
320 340 400 187 OH 3068 H. HM 3068 MS 3068-64 HMV 68E
320 340 440 254 OH 3168 H. HM 3168 MS 3172-68 HMV 68E
320 340 440 254 OH 3168 HE HME 3168 MS 3172-68 HMV 68E
320 340 440 288 OH 3268 H. HM 3168 MS 3172-68 HMV 68E
340 360 420 144 OH 3972 H. HM 3072 MS 3072 HMV 72E
340 360 420 144 OH 3972 HE HME 3072 MS 3072 HMV 72E
340 360 420 188 OH 3072 H. HM 3072 MS 3072 HMV 72E
340 360 460 259 OH 3172 H. HM 3172 MS 3172-68 HMV 72E
340 360 460 259 OH 3172 HE HME 3172 MS 3172-68 HMV 72E
340 360 460 299 OH 3272 H. HM 3172 MS 3172-68 HMV 72E
360 380 450 164 OH 3976 H. HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E
360 380 450 164 OH 3976 HE HME 3076 MS 3080-76 HMV 76E
360 380 450 193 OH 3076 H. HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E
360 380 490 264 OH 3176 H. HM 3176 MS 3176 HMV 76E
360 380 490 264 OH 3176 HE HME 3176 MS 3176 HMV 76E
360 380 490 310 OH 3276 H. HM 3176 MS 3176 HMV 76E
380 400 470 168 OH 3980 H. HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E
380 400 470 168 OH 3980 HE HME 3080 MS 3080-76 HMV 80E
380 400 470 210 OH 3080 H. HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E
380 400 520 272 OH 3180 H. HM 3180 MS 3184-80 HMV 80E
380 400 520 272 OH 3180 HE HME 3180 MS 3184-80 HMV 80E
380 400 520 328 OH 3280 H. HM 3180 MS 3184-80 HMV 80E
400 420 490 168 OH 3984 H. HM 3084 MS 3084 HMV 84E
400 420 490 168 OH 3984 HE HME 3084 MS 3084 HMV 84E
400 420 490 212 OH 3084 H. HM 3084 MS 3084 HMV 84E
400 420 540 304 OH 3184 H. HM 3184 MS 3184-80 HMV 84E
400 420 540 352 OH 3284 H. HM 3184 MS 3184-80 HMV 84E
410 440 520 189 OH 3988 H. HM 3088 MS 3092-88 HMV 88E
410 440 520 189 OH 3988 HE HME 3088 MS 3092-88 HMV 88E
410 440 520 228 OH 3088 H. HM 3088 MS 3092-88 HMV 88E
410 440 520 228 OH 3088 HE HME 3088 MS 3092-88 HMV 88E
410 440 560 307 OH 3188 H. HM 3188 MS 3192-88 HMV 88E
410 440 560 307 OH 3188 HE HME 3188 MS 3192-88 HMV 88E
410 440 560 361 OH 3288 H. HM 3188 MS 3192-88 HMV 88E
430 460 540 189 OH 3992 H. HM 3092 MS 3092-88 HMV 92E
430 460 540 234 OH 3092 H. HM 3092 MS 3092-88 HMV 92E
430 460 580 326 OH 3192 H. HM 3192 MS 3192-88 HMV 92E
430 460 580 382 OH 3292 H. HM 3192 MS 3192-88 HMV 92E
450 480 560 200 OH 3996 H. HM 3096 MS 30 / 500-96 HMV 96E
450 480 560 200 OH 3996 HE HME 3096 MS 30 / 500-96 HMV 96E
450 480 560 237 OH 3096 H. HM 3096 MS 30 / 500-96 HMV 96E
450 480 620 335 OH 3196 H. HM 3196 MS 3196 HMV 96E
450 480 620 335 OH 3196 HE HME 3196 MS 3196 HMV 96E
450 480 620 397 OH 3296 H. HM 3196 MS 3196 HMV 96E
470 500 580 208 OH 39/500 H. HM 30/500 MS 30 / 500-96 HMV 100E
470 500 580 208 OH 39/500 HE HME 30/500 MS 30 / 500-96 HMV 100E
470 500 580 247 OH 30/500 H. HM 30/500 MS 30 / 500-96 HMV 100E
470 500 630 356 OH 31/500 H. HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E
470 500 630 428 OH 32/500 H. HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E
500 530 630 216 OH 39/530 HE HME 30/530 MS 30 / 600-530 HMV 106E
500 530 630 265 OH 30/530 H. HM 30/530 MS 30 / 600-530 HMV 106E
500 530 670 364 OH 31/530 H. HM 31/530 MS 31/530 HMV 106E
500 530 670 447 OH 32/530 H. HM 31/530 MS 31/530 HMV 106E
530 560 650 227 OH 39/560 H. HM 30/560 MS 30/560 HMV 112E
530 560 650 227 OH 39/560 HE HME 30/560 MS 30/560 HMV 112E
530 560 650 282 OH 30/560 H. HM 30/560 MS 30/560 HMV 112E
530 560 710 377 OH 31/560 H. HM 31/560 MS 31 / 600-560 HMV 112E
530 560 710 377 OH 31/560 HE HME 31/560 MS 31 / 600-560 HMV 112E
530 560 710 462 OH 32/560 H. HM 31/560 MS 31 / 600-560 HMV 112E
530 600 750 377 OH 31/600 HE HME 31/600 MS 31 / 600-560 HMV 120E
560 600 700 239 OH 39/600 H. HM 30/600 MS 30 / 600-530 HMV 120E
560 600 700 239 OH 39/600 HE HME 30/600 MS 30 / 600-530 HMV 120E
560 600 700 289 OH 30/600 H. HM 30/600 MS 30 / 600-530 HMV 120E
560 600 750 399 OH 31/600 H. HM 31/600 MS 31 / 600-560 HMV 120E
560 600 750 487 OH 32/600 H. HM 31/600 MS 31 / 600-560 HMV 120E
600 630 730 254 OH 39/630 H. HM 30/630 MS 30/630 HMV 126E
600 630 730 254 OH 39/630 HE HME 30/630 MS 30/630 HMV 126E
600 630 730 301 OH 30/630 H. HM 30/630 MS 30/630 HMV 126E
600 630 800 424 OH 31/630 H. HM 31/630 MS 31/630 HMV 126E
600 630 800 424 OH 31/630 HE HME 31/630 MS 31/630 HMV 126E
630 670 780 324 OH 30/670 H. HM 30/670 MS 30/670 HMV 134E
630 670 850 456 OH 31/670 H. HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E
630 670 850 456 OH 31/670 HE HME 31/670 MS 31/670 HMV 134E
630 670 850 558 OH 32/670 H. HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E
670 710 830 286 OH 39/710 H. HM 30/710 MS 30/710 HMV 142E
670 710 830 286 OH 39/710 HE HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E
670 710 830 342 OH 30/710 H. HM 30/710 MS 30/710 HMV 142E
670 710 830 342 OH 30/710 HE HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E
670 710 900 467 OH 31/710 H. HM 31/710 MS 31/710 HMV 142E
670 710 900 467 OH 31/710 HE HME 31/710 MS 31/710 HMV 142E
670 710 900 572 OH 32/710 H. HM 31/710 MS 31/710 HMV 142E
710 750 870 291 OH 39/750 H. HM 30/750 MS 30 / 800-750 HMV 150E
710 750 870 291 OH 39/750 HE HME 30/750 MS 30 / 800-750 HMV 150E
710 750 870 356 OH 30/750 H. HM 30/750 MS 30 / 800-750 HMV 150E
710 750 870 356 OH 30/750 HE HME 30/750 MS 30 / 800-750 HMV 150E
710 750 950 493 OH 31/750 H. HM 31/750 MS 31 / 800-750 HMV 150E
710 750 950 493 OH 31/750 HE HME 31/750 MS 31 / 800-750 HMV 150E
710 750 950 603 OH 32/750 H. HM 31/750 MS 31 / 800-750 HMV 150E
750 800 920 303 OH 39/800 H. HM 30/800 MS 30 / 800-750 HMV 160E
750 800 920 303 OH 39/800 HE HME 30/800 MS 30 / 800-750 HMV 160E
750 800 920 366 OH 30/800 H. HM 30/800 MS 30 / 800-750 HMV 160E
750 800 920 366 OH 30/800 HE HME 30/800 MS 30 / 800-750 HMV 160E
750 800 1000 505 OH 31/800 H. HM 31/800 MS 31 / 800-750 HMV 160E
750 800 1000 505 OH 31/800 HE HME 31/800 MS 31 / 800-750 HMV 160E
800 850 980 308 OH 39/850 H. HM 30/850 MS 30 / 900-850 HMV 170E
800 850 980 308 OH 39/850 HE HME 30/850 MS 30 / 900-850 HMV 170E
800 850 980 380 OH 30/850 H. HM 30/850 MS 30 / 900-850 HMV 170E
800 850 980 380 OH 30/850 HE HME 30/850 MS 30 / 900-850 HMV 170E
800 850 1060 536 OH 31/850 H. HM 31/850 MS 31/850 HMV 170E
800 850 1060 536 OH 31/850 HE HME 31/850 MS 31/850 HMV 170E
850 900 1030 326 OH 39/900 H. HM 30/900 MS 30 / 900-850 HMV 180E
850 900 1030 326 OH 39/900 HE HME 30/900 MS 30 / 900-850 HMV 180E
850 900 1030 400 OH 30/900 H. HM 30/900 MS 30 / 900-850 HMV 180E
850 900 1030 400 OH 30/900 HE HME 30/900 MS 30 / 900-850 HMV 180E
850 900 1120 557 OH 31/900 H. HM 31/900 MS 31/900 HMV 180E
900 950 1080 344 OH 39/950 H. HM 30/950 MS 30/950 HMV 190E
900 950 1080 344 OH 39/950 HE HME 30/950 MS 30/950 HMV 190E
900 950 1080 420 OH 30/950 H. HM 30/950 MS 30/950 HMV 190E
900 950 1080 420 OH 30/950 HE HME 30/950 MS 30/950 HMV 190E
900 950 1170 583 OH 31/950 H. HM 31/950 MS 31/950 HMV 190E
950 1000 1140 358 OH 39/1000 H. HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
950 1000 1140 430 OH 30/1000 H. HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
950 1000 1140 430 OH 30/1000 HE HME 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E
950 1000 1240 609 OH 31/1000 H. HM 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E
950 1000 1240 609 OH 31/1000 HE HME 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E
1000 1060 1200 372 OH 39/1060 H. HM 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1000 1060 1200 372 OH 39/1060 HE HME 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1000 1060 1200 447 OH 30/1060 H. HM 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E
1000 1060 1300 622 OH 31/1060 H. HM 31/1060 MS 31/1000 HMV 212E

  • Öňki:
  • Indiki: