Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

In silindr görnüşli içki deşik we konusly içki deşik iki gurluşly.

Comp Ykjam gurluşyň, uly berkligiň, uly göterijilik ukybynyň we ýük göterilenden soň kiçi deformasiýanyň artykmaçlyklary bar.

Also Şeýle hem arassalanyşy birneme sazlap we aňsat gurnamak we sökmek üçin ýerleşiş enjamynyň gurluşyny aňsatlaşdyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iki hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler, podşipnik bilen podýezdiň arasynda belli bir eksenel süýşmäge mümkinçilik berýär we pozulmaýan podşipnikler hökmünde ulanylyp bilner. we ş.m., esasanam, gural gurallarynyň egriji goldawy üçin amatly.

Aýratynlyklary we peýdalary

Load loadük göterijilik ukyby

Ikinji hatar rulonlary sebäpli goşa hatar silindr görnüşli rulonlar agyr radial ýükler üçin amatlydyr.

● Pes sürtülme (Roller end / flanes kontakt meýdany)

Açyk flanes dizaýny, rulonyň ahyrky dizaýny we üstki görnüşi bilen bilelikde sürtülme we ýokary eksenel ýük göterijilik ukybyna eýe bolan çalgy ýagynyň emele gelmegine kömek edýär.

● Uzak hyzmat ömri

Logarifmiki rolik profil, rolik / ýaryş ýolundaky gyradaky stresleri we gabat gelmezlige we miliň sowulmagyna duýgurlygy peseldýär.

Oper Güýçlendirilen amaly ygtybarlylyk

Rolikleriň we awtoulag ýollarynyň kontakt ýüzlerindäki üstki gidrodinamiki çalgy filminiň emele gelmegini goldaýar.

● Aýrylyp bilinýän we çalşylýan

Iki hatar silindr görnüşli rolikli rulmanlaryň aýrylýan bölekleri çalşylýar.Bu gurnamagy we sökmegi, şeýle hem tehniki gözlegleri ýeňilleşdirýär.

● speedokary tizlik ukyby

Keýp dizaýnlary ýokary tizlik, çalt tizlenme we iň ýokary ýük üçin amatlydyr.

Arza

NUU goşa hatar silindr rolikli podşipnikler maşyn gurallarynda, awtoulag serişdelerinde, hereketlendirijilerde, azaldylýan dişli gutularda, titreýän ekranlarda we ş.m. ulanylyp bilner.

Ulanylyşy

Iki hatar silindr görnüşli rolikli radial ugurda uly du ýük göterip biler.Highokary tizlikli podşipnikdäki iki hatar DAO rulonlaryny kesişip düzmäge mümkinçilik berýär.Aýlanma wagtynda üýtgeme ýygylygy bir hatar rulmadan iki esse ýokary we amplituda 70% azalýar.

Umumy ulanylýan podşipnikleriň iki görnüşi bar: NN30 / W33 we NN30K / W33 seriýasy.Gyrasy, içki halkasy bolan NNU49 / W33 we NNU49K / W33 seriýalary aýrylyp bilner, NN30K / W33 we NNU49K / W33 seriýaly içki halka, şpiliň konus journalurnalyna laýyk gelýän deşiklerdir (1:12). .Içki halkanyň eksenel hereketi, içki halkany rulman arassalanyşyny azaltmak we rulmany owadanlamak üçin giňeldip biler.

Silindr görnüşli buraw podşipnikleri adatça gyzgyn ýüklenýär we päsgelçilik arassalanyşyny azaltmak ýa-da ýüklemek maksadyna ýetmek üçin päsgelçilik ulanylýar.Aýrylyp bilinýän içki halkaly NNU49 seriýaly podşipnikler, ýokary aýlaw aýlanyş takyklygyny almak üçin içki halka eplenç gurandan soň, adatça awtoulag ýolunda işlenýär.

Parametrler

SIZE DIMENSION Esasy ýük bahalary Fatadawlygyň çäkleri Tizlik bahalary
dinamiki statik Salgylanma tizligi Çaltlygy çäklendirmek
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN] [r / min] [r / min]
NNU 4152 K30M / W33 260 440 180 2200 3900 365 1300 1600
NNU 4152 M / W33 260 440 180 2200 3900 365 1300 1600
NNU 4156 K30M / W33 280 460 180 2550 4750 440 1200 1500
NNU 4156 M / W33 280 460 180 2550 4750 440 1200 1500
315976 B. 280 470 200 2700 5100 455 1000 1500
BC2B 320119 300 460 180 2600 5500 490 1000 1500
NNU 4160 K30M / W33 300 500 200 2860 5300 455 1100 1400
NNU 4160 M / W33 300 500 200 2860 5300 455 1100 1400
NNUP 4964 B / HB1W33 320 440 118 1020 2360 228 1400 1500
BC2B 322216 320 460 120 1720 3600 335 950 1400
315583 C. 320 480 175 2460 5400 510 950 1400
NNU 4164 K30F 320 540 218 3410 6200 530 1000 1300
NNU 4164 F. 320 540 218 3690 6200 530 1000 1300
BC2B 320118 340 520 305 200 3300 7100 610 900 1300
NNU 4168 K30M / W33 340 580 243 4020 7500 620 950 1200
NNU 4168 M / W33 340 580 243 4020 7500 620 950 1200
BC2B 319878 350 520 150 2120 4500 400 850 1300
BC2B 320075 360 500 125 1790 3650 335 900 1300
BC2B 322217 360 500 125 2050-nji ýyl 4300 360 900 1300
NNU 4172 K30M 360 600 243 4290 8500 695 900 1100
BC2B 319961 370 520 220 193 2750 6700 570 850 1300
NNU 4876 K / W33 380 480 100 952 2550 212 1200 1300
NNU 4876 / HB1W33 380 480 100 952 2550 212 1200 1300
BC2B 326131 / HB1 380 540 130 2010-njy ýyl 4300 380 800 1200
BC2B 320041 380 540 200 2860 6800 585 800 1200
NNU 4176 K30M 380 620 243 4290 8500 680 850 1100
NNU 4176 M. 380 620 243 4290 8500 680 850 1100
NNU 4880 / HB1W33 400 500 100 968 2750 208 1100 1200
NNUP 4880 / HB1W33 400 500 100 968 2750 208 1100 1200
NNU 4880 K / W33 400 500 100 968 2750 208 1200 1200
314987 B. 400 560 205 3140 7800 655 800 1200
314987 C. 400 560 205 3140 7800 655 800 1200
BC2B 326363 / HA4 400 600.19 200 3470 7200 600 750 1100
NNU 4180 K30M / W33 400 650 250 4730 9500 750 800 1000
NNU 4180 M / W33 400 650 250 4730 9500 750 800 1000
316019 410 600 220 3800 8650 720 750 1100
NNU 4884 K / W33 420 520 100 990 2850 196 1100 1200
NNU 4884 / W33 420 520 100 990 2850 196 1100 1200
BC2B 326137 / HB1 420 580 130 2380 5300 465 750 1100
313555 A. 420 580 160 2330 5400 475 750 1100
314982 420 600 220 3580 8800 720 750 1100
314391 420 620 200 3470 7800 655 700 1100
NNU 4888 KM / W33 440 540 100 1010 2900 186 1000 1100
NNU 4888 M / W33 440 540 100 1170 3400 216 1000 1100
316077 A. 440 620 225 3910 9800 800 700 1000
BC2B 316521 440 640 230 4570 9800 780 850 1000
NNU 4188 K30M / W33 440 720 280 5720 11800 900 700 900
NNU 4188 M / W33 440 720 280 5720 11800 900 700 900
BC2B 322969 / HB1 457.2 660.4 228.6 203.2 3690 8150 640 670 950
NNU 4892 K / W33 460 580 118 1190 3250 224 1000 1100
NNU 4892 / W33 460 580 118 1190 3250 224 1000 1100
316739 A. 460 650 235 4400 11200 900 670 1000
NNU 4192 K30M 460 760 300 6440 12900 980 670 850
NNU 4192 M. 460 760 300 6440 12900 980 670 850
BC2-8004 / HA1 460 780 280 250 5610 10400 780 560 850
316189 480 700 260 5390 12500 950 600 900
NNU 4196 K30M / W33 480 790 308 7040 14300 1080 630 800
NNU 4196 M / W33 480 790 308 7040 14300 1080 630 800
BC2B 326196 / HA1 487.98 637 175 3000 7600 6100 670 950
316639 AG 490 694 174 3740 9000 750 600 900
314990 A. 500 680 225 4130 11000 880 600 900
314419 500 720 218 4730 10800 815 600 850
NNU 41/500 K30M / W33 500 830 325 7480 15000 1120 600 800
NNU 41/500 M / W33 500 830 325 7480 15000 1120 600 800
BC2B 326064 / HA1 530 780 225 4400 9500 695 530 800
315040 A. 530 780 250 4680 10200 765 530 800
BC2B 320117 / HA4 530 780 475 285 7210 17300 1290 530 800
NNU 41/530 K30M / W33 530 870 335 7810 16000 1160 560 750
NNU 41/530 M / W33 530 870 335 7810 16000 1160 560 750
316115 550 800 260 5830 13400 980 530 750
NNU 41/560 K30M / W33X 560 920 355 8800 18300 1320 530 670
NNU 41/560 M / W33 560 920 355 8800 18300 1320 530 670
BC2B 319584 / HA1 600 820 287.5 6440 18000 1290 480 700
BC2-8005 / HB1 600 820 365 7810 21200 1530 480 700
NNU 41/600 K30M / W33 600 980 375 9900 21200 1460 480 630
NNU 41/600 M / W33 600 980 375 9900 21200 1460 480 630
BC2-8012 / HB1 630 850 218 4400 11800 915 480 700
NNU 41/630 K30M / W33 630 1030 400 11000 24000 1630 450 600
NNU 41/630 M / W33 630 1030 400 11000 24000 1630 450 600
BC2B 326894 / HB1 650 920 335 8580 23200 1600 530 630
313477 B. 660 880 225 4180 11800 830 450 670
NNU 41/670 K30M / W33 670 1090 412 12100 25500 1730 430 530
NNU 41/670 M / W33 670 1090 412 12100 25500 1730 430 530
BC2-8074 / HA5 690 980 365 10500 27000 1830 400 600
BC2-8015 / HB1 690 980 550 357.5 9900 27000 1830 400 600
NNU 41/710 K30M / W33 710 1150 438 13400 28500 1900 380 500
NNU 41/710 M / W33 710 1150 438 13400 28500 1900 380 500
314420 750 1000 250 6160 16600 1120 380 560
NNU 41/750 K30M / W33 750 1220 475 16100 35500 2320 380 450
NNU 41/750 M / W33 750 1220 475 16800 36500 2400 360 450
BC2B 326379 / HA4 800 1260 375 12800 28000 1800 300 430
NNU 41/800 K30M / W33 800 1280 475 16500 36500 2400 320 430
NNU 41/800 M / W33 800 1280 475 17600 40500 2600 340 430
NNU 41/850 K30M / W33 850 1360 500 19800 45000 2900 300 400
NNU 41/850 M / W33 850 1360 500 19800 45000 2900 300 400
NNU 41/900 K30M / W33 900 1420 515 22000 47500 3000 280 360
NNU 41/900 M / W33 900 1420 515 22000 47500 3000 280 360
BC2-8022 / HA1 950 1360 420 14000 33500 2080 260 360
NNU 41/950 K30M / W33 950 1500 545 25500 57000 3550 260 340
NNU 41/950 M / W33 950 1500 545 25500 57000 3550 260 340
NNU 41/1000 K30M / W33 1000 1580 580 27500 62000 3800 240 300
NNU 41/1000 M / W33 1000 1580 580 27500 62000 3800 240 300
NNU 41/1060 K30M / W33 1060 1660 600 30300 69500 4150 220 280
NNU 41/1060 M / W33 1060 1660 600 30300 69500 4150 220 280
NNU 41/1120 K30M / W33 1120 1750 630 33600 76500 4550 200 280
NNU 41/1120 M / W33 1120 1750 630 33600 76500 4550 200 280
NNU 41/1180 K30M / W33 1180 1850-nji ýyl 670 36900 85000 4900 180 240
NNU 41/1180 M / W33 1180 1850-nji ýyl 670 36900 85000 4900 180 240
NNU 41/1250 K30M / W33 1250 1950 710 41800 98000 5600 160 220
NNU 41/1250 M / W33 1250 1950 710 41800 98000 5600 160 220
BC2B 326372 / HA1 1319.5 1720 300 12500 34500 2000 160 240
NNU 41/1320 K30M / W33 1320 2060 750 45700 106000 6000 150 190
NNU 41/1320 M / W33 1320 2060 750 45700 106000 6000 150 190
NNU 41/1400 K30M / W33 1400 2180 775 49500 116000 6400 130 170
NNU 41/1400 M / W33 1400 2180 775 49500 116000 6400 130 170
NNU 41/1500 K30M / W33 1500 2300 800 52800 132000 7100 120 150
NNU 41/1500 M / W33 1500 2300 800 52800 132000 7100 120 150

  • Öňki:
  • Indiki: