Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler

Gysga düşündiriş:

● Dört hatar silindr rolikli podşipnikler pes sürtülmä eýe we ýokary tizlikli aýlanmak üçin amatly.

● Esasy ýük göterijiligi, esasan radial ýük göterýär.

Mainly Esasan sowuk degirmen, gyzgyn degirmen we bilet fabrigi we ş.m. ýaly tegelek degirmen enjamlarynda ulanylýar.

Aring Rulman aýry gurluşly, rulman halkasy we togalanýan korpus bölekleri amatly bölünip bilner, şonuň üçin podşipnik arassalamak, gözden geçirmek, gurnamak we sökmek gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Dört hatar silindr görnüşli rulmanlar birnäçe dizaýnda bar:

Sil silindr görnüşli ýa-da örtükli buraw bilen

● açyk ýa-da möhürlenen

Dört hatar silindr görnüşli rolikli rulmanlar, diňe tegelek degirmen stendleriniň, kalendarlaryň we rolikli pressleriň rulon boýunlary üçin ulanylýar.Adatça rulonyň boýnuna päsgelçilik bilen gurnalanlygy sebäpli, dört hatar silindr görnüşli rolikli rulmanlar, togalanma tizligi ýokary bolan tegelek degirmenleri üçin amatlydyr.

Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikler diňe radial ýükleri ýerleşdirip bilýändigi sebäpli, çuň çukur ýa-da burç kontakt şar podşipnikleri ýa-da eksenel ýükleri ýerleşdirýän rolikli podşipnikler (radial ýa-da zyňyş dizaýny) bilen birleşdirilýär.

Aýratynlyklary we peýdalary

Load Adatdan daşary ýokary ýük göterijilik ukyby

Rolikleriň köpdügi sebäpli dört hatar silindr görnüşli rolikler gaty agyr radial ýükleri üçin amatlydyr.

● Pes sürtülme (Roller end / flanes kontakt meýdany)

Açyk flanes dizaýny, rulonyň ahyrky dizaýny we üstki görnüşi bilen bilelikde aşaky sürtülmä sebäp bolýan çalgy ýagynyň emele gelmegine kömek edýär.

● Uzak hyzmat ömri

Logarifmiki rolik profil, rolik / awtoulag ýolundaky kontaktdaky gyradaky stresleri we gabat gelmezlige we miliň üýtgemegine duýgurlygy peseldýär.

Oper Güýçlendirilen amaly ygtybarlylyk

Rolikleriň we ýaryş ýollarynyň kontakt ýüzleriniň üstki gutarmagy gidrodinamiki çalgy filminiň emele gelmegini goldaýar.

● Aýrylyp bilinýän we çalşylýan

Dört hatar silindr rolikli rulmanlaryň XRL-iň aýrylýan bölekleri çalşylýar.Bu gurnamagy we sökmegi, şeýle hem tehniki gözlegleri ýeňilleşdirýär.

● speedokary tizlik ukyby

Keýp dizaýnlary ýokary tizlik, çalt tizlenme we iň ýokary ýük üçin amatlydyr.

● Kesiş beýikligi pes

Dört hatar silindr görnüşli rolikli podşipnikleriň pes kesiş beýikligi, rulonyň diametri bilen deňeşdirilende uly rulonyň diametrlerine mümkinçilik berýär.

Ulanylyşy

Dört hatar silindr görnüşli rulmanlar adatça bölünýär, ýagny rolikiň içki halkasyndan we saklaýjy ýygnagyndan ybarat konusyň içki halkasy konusyň daşky halkasyndan (daşky halka) aýratyn gurnalyp bilner.

Arza

Dört hatar silindr görnüşli rulmanlar awtoulagda, rulonda, magdançylykda, metallurgiýada, plastmassa enjamlarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Parametrler

SIZE ölçegleri Esasy ýük bahalary Fatadawlygyň çäkleri
dinamiki statik
d [mm] D [mm] B [mm] C [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN]
BC4-0093 127 174.65 150.812 150.812 780 1320 153
BC4-0101 145 210 155 155 980 1560 173
BC4-0105 145 225 156 156 1100 1630 183
BC4-0096 150 230 156 156 1120 1660 180
BC4-0108 160 230 130 130 965 1340 143
315189 A. 160 230 168 168 1120 2200 240
BC4-0103 160 230 168 168 1290 2200 240
315642 / VJ202 165.1 225.45 168.3 168.3 1100 2240 240
BC4-0111 165.1 225.45 168.3 168.3 1250 2240 240
BC4-0118 170 230 160 160 1370 2360 255
BC4-0119 170 240 130 130 1140 1830 196
BC4-0114 180 260 168 168 1560 2500 265
BC4-0098 190 260 168 168 1430 2600 270
BC4-0109 190 270 200 200 1800 3150 325
BC4-0116 190 280 200 200 2080 3250 335
BC4-0113 200 270 170 170 1430 2700 275
BC4-0051 200 270 200 200 1700 3200 335
BC4-0095 200 280 170 170 1700 3000 305
BC4-0092 200 280 200 200 1860 3350 345
BC4-0106 200 290 192 192 1930 3200 320
BC4-0117 220 310 192 192 1900 3550 355
BC4-0097 220 310 225 225 2280 4050 400
BC4-0112 230 330 206 206 2320 4000 390
BC4-0099 240 330 220 220 2160 4300 425
BC4-0110 260 370 220 220 2700 4650 465
BC4-0107 280 390 220 220 2800 5000 490
BC4-0100 280 390 275 275 3750 6950 670
NNUD 6056 ECMAS / P53 280 420 250 250 3690 6550 640
BC4-0094 300 420 300 300 4400 8300 800
BC4-0124 300 420 300 300 4400 8300 800
BC4-8050 340 450 250 250 2550 6000 550
314485 C. 340 480 350 350 4950 11000 1020
BC4B 322261 / HB1 340 500 370 370 5230 11800 1080
314563 / VJ202 350 500 380 380 5280 11400 1040
BC4B 322777 / HB1 350 500 410 410 5830 13700 1200
BC4B 326909 A / HA3 350 520 300 300 4680 9000 800
BC4B 326909 / HA3 350 520 300 300 4680 9000 800
BC4-8022 / HA1 355.6 482.6 269.87 269.87 2970 6400 585
BC4B 457939 VAA 356.67 550 400 400 5280 15000 1290
BC2B 320075 / VJ202 360 500 250 250 3910 7350 670
BC2B 322217 / VJ202 360 500 250 250 4400 8500 780
BC4B 320989 / HA3 380 540 400 380 6050 14000 1200
BC4B 313511 B. 380 540 400 400 5720 13700 1180
BC4B 326366 / HB1 380 540 400 400 6160 15000 1290
BC4B 322264 / HB1 380 560 325 325 5230 10600 930
319352 382.5 590 450 450 6930 16300 1430
BC4B 322498 390 540 320 320 5280 12200 1040
BC4-8059 400 560 300 300 4680 10200 900
315802 / VJ202 400 590 440 440 7920 16600 1400
313555 B / VJ202 420 580 320 320 4680 10800 950
313555 C / VJ202 420 580 320 320 4680 10800 950
313513 420 600 440 440 7210 17600 1460
BC4B 326361 B / HA1 431.5 571.5 300 300 4460 10200 880
BC4-8037 / HA1VA907 431.5 571.5 310 310 4460 10200 880
635043 440 660 340 340 7210 13700 1080
315811 E. 450 590 300 300 3910 12000 1020
315196 A. 460 650 424 424 8250 18300 1530
BC4B 322993 A / HA7 460 650 460 424 7810 18300 1530
BC4B 326261 / HA1 475 600 368 368 5500 14600 1270
BC4-8003 / HA1VA907 475 600 392 392 5500 14600 1270
319320 480 680 420 420 9130 19300 1500
316624 480 680 500 500 9900 25000 1930
BC2B 326196 / HA1VJ202 487.98 637 350 350 6440 15300 1220
319254 / VJ202 500 650 260 260 4400 10200 850
316083 A. 500 670 450 450 8250 22000 1800
BC4B 322039 / HA1 500 670 480 450 8250 22000 1800
BC4B 316515 500 680 450 450 8250 22000 1800
BC4B 322066 500 720 400 400 8580 17600 1320
BC4B 326853 / HB1 500 738 500 500 10800 23200 1760
BC4B 319411 510 680 500 500 9680 26000 2080
BC4-8009 / HB1 510 730 520 520 10200 22000 1660
BC4-8007 / HB1 510 760 550 550 12100 26500 2000
312844 / VJ202 529.91 870 670 670 16800 33500 2450
313535 D. 536.176 762.03 558.8 558.8 11400 29000 2160
316691 550 740 510 510 11000 27000 2160
BC4-8046 / HB1 556 800 580 580 10500 25500 1860
313189 A. 559.84 920 710 710 20100 45500 3250
BC4B 322930 / HA4 560 820 600 600 14200 34000 2450
BC4B 319446 571.627 870 640 640 13400 40500 2900
315175 C. 600 820 575 575 14000 36000 2550
BC4B 322497 / HA4 600 870 578 540 13200 31500 2240
315526 606.667 920 640 640 16500 45000 3100
BC4-8041 / HA4 620 820 475 475 10100 26500 1900
BC4B 457969 633.334 960 680 680 16800 45000 3150
239509 FA 660 820 440 440 8090 22800 1760
BC4-8066 / HA3 750 1090 750 750 21600 51000 3400
313685 B. 759 1210 740 740 25500 85000 3800
312979 D. 760 1080 790 790 23800 65500 4400
BC4-8015 / HB1 780 1070 780 780 24200 61000 4050
BC4B 316341 / HA4 820 1100 745 720 21200 57000 3750
BC4B 320455 820 1130 800 800 24200 68000 4400
319313 820 1130 825 800 24200 68000 4400
315826 B. 850 1150 840 840 27500 75000 4800
BC4-8021 / HB1 850 1180 850 850 28100 73500 4650
BC4-8067 / HA3 900 1280 780 780 28600 64000 4050
315265 937.5 1270.25 825.5 825.5 28100 83000 5300
BC4-8062 / HA1 1040 1440 1000 1000 38000 93000 5700
BC4-8016 / HA4 1300 1655 890 880 40200 122000 7100
BC4-8029 / HA4 1350 1765 1360 1360 40200 122000 6950
BC4-8042 / HA4 1400 1780 1200 1200 52300 163000 9300
BC4-8005 / HA4 1400 1900 1360 1360 61600 183000 10400

  • Öňki:
  • Indiki: