Dört nokatly aragatnaşyk top podşipnikleri

Gysga düşündiriş:

Four Dört nokatly kontakt topy, aýry-aýry görnüşli rulman görnüşidir, şeýle hem iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýän burç kontakt topy toplumy diýlip bilner.

Single Bir hatar we goşa hatar burçly kontakt topy göteriji funksiýa bilen, ýokary tizlik.

Only Diňe iki aragatnaşyk nokady emele gelende dogry işleýär.

● Umuman, arassa eksenel ýük, uly eksenel ýük ýa-da ýokary tizlikli işlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Dört nokatly kontakt şar podşipnikleri, iki tarapa hem eksenel ýükleri goldamak üçin niýetlenen ýaryş ýollary bilen radial ýeke hatar burçly kontakt top podşipnikleri.Berlen eksenel ýük üçin çäkli radial ýük hem goldanylyp bilner.Rulmanlar bölünip bilner, ýagny top we kapas ýygnagy bilen daşarky halkany iki içki halkanyň ýarysyndan aýratyn gurup bolýar.

“Explorer” -iň dört nokatly kontakt top rulmanlarynyň içki halkalarynyň iki bölegi egilen egnine eýe.Rulman silindr görnüşli rulon bilen bilelikde ulanylanda, nebit akymyny gowulandyrýar.Mundan başga-da, bu dynç alyşlar düşmegi ýeňilleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary we peýdalary

 • Both Iki tarapa eksenel ýükleri ýerleşdirýär
 • ● Az ok meýdany
  Bu podşipnikler goşa hatar podşipniklerden has az eksenel ýer tutýar.
 • Load loadük göterijilik ukyby
  Köp sanly top goşulýar, göterijiniň ýokary göterijilik ukybyny berýär.
 • ● Aýry-aýry dizaýn
  Bölünen içki halka, podşipnikiň has aňsat gurulmagyna we sökülmegine getirýär.
 • Oil Gowulandyrylan ýag
 • Highokary gysyjy güýçlere sezewar bolanda çäkli içki halka deformasiýasy.

Funksiýa

Diňe arassa eksenel ýükler ulanylanda, top we halka iki taraplaýyn kontakt emele getirýär, iki taraplaýyn eksenel ýükleri göterip bilýär.Dört nokat kontakt şarlary gowy.

Tork ýük göteriji, bir hatar burçly kontakt topy we goşa hatar burç kontakt topy götermek funksiýalaryna eýedir.Dört nokatly kontakt topy, diňe iki nokat kontakt emele gelende kadaly işläp biler.Şonuň üçin, adatça, iki nokatly kontaktyň birleşýän ýüküniň aşagyndaky arassa eksenel ýük ýa-da uly eksenel ýük üçin amatly, dört nokatly kontakt topunyň çäkli tizligi ýokary, ýöne şol ýokary tizlikli iş ýagdaýlary üçin hem amatly.

Aýratynlyklary

Dört nokatly kontakt topy aýrylýan gurluşdyr we bir rulman burç kontakt topuny öň kombinasiýa ýa-da arka kombinasiýa bilen çalşyp biler.

Radial ýük we iki taraplaýyn eksenel ýük göterip bilýär we eksenel süýşmegi iki tarapa çäklendirip bilýär, ýöne häzirki spesifikasiýa goşa hatar burç kontakt topy bilen deňeşdirilende has az ok ýerini eýeleýär.

Beýleki top podşipnikleri bilen deňeşdirilende, dört nokatly kontakt şar podşipnikleri has az eksenel arassalama we radial arassalamak birmeňzeş bolanda has ýokary çäk tizligine eýe.

Dört nokatly kontakt şar podşipnikleri arassa eksenel ýükleri ýa-da eksenel ýükleriň esasynda birleşdirilen eksenel we radial ýükleri götermek üçin amatlydyr.Içki ýarym halka (ýa-da daşarky halka) sebäpli toplaryň sany köpelýär we göterijilik ukyby has uludyr.

Adaty iş şertlerinde, bu görnüşli rulman islendik tarapa eksenel ýük göterilende kontakt burçuny emele getirip biler we polat top kontakt meýdanynda uly süýşmekden gaça durmak üçin bir gezek içki we daşarky geçelgeler bilen aragatnaşyk saklaýar.Şonuň üçin podşipnik radial güýçlere we ýüklere sezewar edilmeli däldir.

Parametrler

SIZE Esasy ölçegler Esasy ýük bahalary Fatadawlygyň çäkleri Tizlik bahalary
dinamiki statik Çaltlygy çäklendirmek
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN] [r / min]
QJ 202 N2MA 15 35 11 12.7 8.3 0.355 36000
QJ 203 N2MA 17 40 12 17 11.4 0.48 30000
QJ 303 N2MA 17 47 14 23.4 15 0.64 28000
QJ 304 MA 20 52 15 32 21.6 0.93 24000
QJ 304 N2MA 20 52 15 32 21.6 0.93 24000
QJ 304 N2PHAS 20 52 15 32 21.6 0.93 24000
QJ 205 MA 25 52 15 27 21.2 0.9 22000
QJ 305 MA 25 62 17 42.5 30 1.27 20000
QJ 305 N2MA 25 62 17 42.5 30 1.27 20000
QJ 206 MA 30 62 16 37.5 30.5 1.29 19000
QJ 206 N2MA 30 62 16 37.5 30.5 1.29 19000
QJ 306 MA 30 72 19 53 41.5 1.76 17000
QJ 306 N2MA 30 72 19 53 41.5 1.76 17000
QJ 306 N2PHAS 30 72 19 53 41.5 1.76 17000
QJ 207 N2MA 35 72 17 49 41.5 1.76 17000
QJ 307 MA 35 80 21 64 51 2.16 15000
QJ 307 N2MA 35 80 21 64 51 2.16 15000
QJ 307 N2PHAS 35 80 21 64 51 2.16 15000
QJ 208 MA 40 80 18 56 49 2.08 15000
QJ 208 N2MA 40 80 18 56 49 2.08 15000
QJ 208 PHAS 40 80 18 56 49 2.08 15000
QJ 308 MA 40 90 23 78 64 2.7 14000
QJ 308 N2PHAS 40 90 23 78 64 2.7 14000
QJ 209 MA 45 85 19 63 56 2.36 14000
QJ 309 MA 45 100 25 100 83 3.55 12000
QJ 309 N2MA 45 100 25 100 83 3.55 12000
QJ 309 N2PHAS 45 100 25 100 83 3.55 12000
QJ 309 PHAS 45 100 25 100 83 3.55 12000
QJ 210 MA 50 90 20 65.5 61 2.6 13000
QJ 310 MA 50 110 27 118 100 4.25 11000
QJ 310 PHAS 50 110 27 118 100 4.25 11000
QJ 211 MA 55 100 21 85 83 3.55 11000
QJ 311 MA 55 120 29 137 118 5 10000
QJ 311 N2MA 55 120 29 137 118 5 10000
QJ 212 MA 60 110 22 96.5 93 4 10000
QJ 212 N2MA 60 110 22 96.5 93 4 10000
QJ 212 N2PHAS 60 110 22 96.5 93 4 10000
QJ 312 MA 60 130 31 156 137 5.85 9000
QJ 312 PHAS 60 130 31 156 137 5.85 9000
QJ 213 MA 65 120 23 110 112 4.75 9500
QJ 213 N2MA 65 120 23 110 112 4.75 9500
QJ 213 N2PHAS 65 120 23 110 112 4.75 9500
QJ 313 MA 65 140 33 176 156 6.55 8500
QJ 313 N2PHAS 65 140 33 176 156 6.55 8500
QJ 214 N2MA 70 125 24 120 122 5.2 9000
QJ 214 N2PHAS 70 125 24 120 122 5.2 9000
QJ 314 MA 70 150 35 200 180 7.35 8000
QJ 314 N2MA 70 150 35 200 180 7.35 8000
QJ 314 N2PHAS 70 150 35 200 180 7.35 8000
QJ 215 MA 75 130 25 125 132 5.6 8500
QJ 215 N2MA 75 130 25 125 132 5.6 8500
QJ 215 N2PHAS 75 130 25 125 132 5.6 8500
QJ 315 N2MA 75 160 37 216 200 7.8 7500
QJ 315 N2PHAS 75 160 37 216 200 7.8 7500
QJ 216 MA 80 140 26 146 156 6.4 8000
QJ 216 N2MA 80 140 26 146 156 6.4 8000
QJ 316 N2MA 80 170 39 232 228 8.65 7000
QJ 316 N2PHAS 80 170 39 232 228 8.65 7000
QJ 1017 N2MA / C4 85 130 22 99.5 114 4.65 8000
QJ 217 MA 85 150 28 156 173 6.7 7500
QJ 217 N2MA 85 150 28 156 173 6.7 7500
QJ 317 N2MA 85 180 41 250 255 8.65 6700
QJ 218 N2MA 90 160 30 186 200 7.65 7000
QJ 318 N2MA 90 190 43 285 305 11 6300
QJ 318 N2PHAS 90 190 43 285 305 11 6300
QJ 219 N2MA 95 170 32 212 232 8.5 6700
QJ 219 N2PHAS 95 170 32 212 232 8.5 6700
QJ 319 N2MA 95 200 45 305 340 11.8 6000
QJ 319 N2PHAS 95 200 45 305 340 11.8 6000
QJ 220 N2MA 100 180 34 236 265 9.5 6300
QJ 320 N2MA 100 215 47 345 400 13.7 5600
QJ 1021 N2MA / C4 105 160 26 135 170 6.3 6700
QJ 1022 N2MA / C4 110 170 28 153 193 6.8 6300
QJ 222 N2MA 110 200 38 280 325 11.2 5600
QJ 322 N2MA 110 240 50 390 480 15.3 4800
QJ 224 N2MA 120 215 40 300 365 12 5000
QJ 324 N2MA 120 260 55 415 530 16.3 4500
QJ 226 N2MA 130 230 40 310 400 12.7 4800
QJ 326 N2MA 130 280 58 455 610 18 4000
QJ 228 N2MA 140 250 42 345 475 14.3 4300
QJ 328 N2MA 140 300 62 500 695 20 3800
QJ 1030 N2MA 150 225 35 242 335 10.4 4500
QJ 230 N2MA 150 270 45 400 570 16.6 4000
QJ 330 N2MA 150 320 65 530 765 21.2 3600
QJ 1032 N2MA 160 240 38 270 380 11.4 4300
QJ 232 N2MA 160 290 48 450 670 19 3800
QJ 332 N2MA 160 340 68 570 880 23.6 3400
QJ 234 N2MA 170 310 52 455 720 20 3400
QJ 334 N2MA 170 360 72 655 1040 27 3200
QJ 236 N2MA 180 320 52 475 765 20.8 3400
QJ 336 N2MA 180 380 75 680 1100 28 3000
QJ 1038 N2MA 190 290 46 364 560 15.3 3400
QJ 238 N2MA 190 340 55 510 850 22.4 3200
QJ 338 N2MA 190 400 78 702 1160 28.5 2800
QJ 1040 N2MA 200 310 51 390 620 16.6 3200
QJ 240 N2MA 200 360 58 540 915 23.2 3000
QJ 1240 N2MA 200 360 70 520 865 21.6 3000
QJ 1244 N2MA 220 400 78 592 1020 24.5 2600
QJ 344 N2MA 220 460 88 780 1400 32 2400
QJ 344 N2 / 309829 220 460 88 904 1660 38 2400
QJ 248 N2MA 240 440 72 650 1200 27.5 2400
QJ 1248 MA / 344524 240 440 85 663 1220 28 2400
QJ 252 N2MA 260 480 80 728 1430 32 2200
QJ 1252 N2MA 260 480 90 741 1460 32 2200
QJ 1056 N2MA / C4 280 420 65 585 1140 25.5 2400
QJ 1256 N2MA 280 500 90 728 1460 31.5 2000
QJ 1060 MA 300 460 74 702 1430 31 2200
QJ 1260 N2MA 300 540 98 832 1760 36.5 1900
QJ 1064 MA 320 480 74 715 1530 32 2000
QJ 1064 N2MA 320 480 74 715 1530 32 2000
QJ 1264 N2MA 320 580 105 956 2080 41.5 1700
QJ 1068 N2MA 340 520 82 780 1700 35.5 1800
QJ 1268 MA / 344524 340 620 118 1060 2450 47.5 1600
QJ 1072 N2MA 360 540 82 852 1930 38 1700
QJ 1272 N2MA 360 650 122 1110 2600 49 1500
QJ 1076 N2MA 380 560 82 884 2040 40 1600
QJ 1276 N2MA 380 680 132 1170 2850 52 1400
QJ 1080 N2MA 400 600 90 904 2160 40.5 1500
QJ 1280 N2MA 400 720 140 1300 3250 58.5 1300
QJ 1084 N2MA 420 620 90 923 2280 42.5 1500
QJ 1284 N2MA 420 760 150 1430 3750 64 1300
QJ 1988 N2MA 440 600 74 761 1900 35.5 1500
QJ 1088 N2MA 440 650 94 995 2500 45.5 1400
QJ 1288 N2MA 440 790 155 1400 3750 64 1200
QJ 1092 N2MA 460 680 100 1040 2650 46.5 1300
QJ 1292 N2MA 460 830 165 1530 4250 69.5 1100
QJ 1096 N2MA 480 700 100 1060 2800 48 1300
QJ 1296 N2MA 480 870 170 1680 4750 76.5 1100

 • Öňki:
 • Indiki: