Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleri

Gysga düşündiriş:

Double Iki hatar burçly kontakt top podşipnikleriniň dizaýny, esasan, bir hatar burçly kontakt top rulmanlary bilen deňdir, ýöne az ok meýdany tutýar.

Rad Iki ugurda hereket edýän radial ýük we eksenel ýük göterip bilýär, miliň ýa-da jaýyň eksenel süýşmegini iki tarapa çäklendirip biler, kontakt burçy 30 dereje.

High highokary berklikli konfigurasiýa üpjün edýär we agdaryş momentine çydap bilýär.

A Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Iki hatar burçly kontakt şar podşipnikleriniň dizaýny, esasan, bir hatar burçly kontakt top podşipnikleri bilen birmeňzeş, ýöne az ok meýdany tutýar.Iki hatar burçly kontakt topy iki ugurda hereket edýän radial ýük we eksenel ýük göterip biler, miliň ýa-da jaýyň eksenel süýşmegini iki tarapa çäklendirip biler, kontakt burçy 30 dereje.Ridokary berklikli konfigurasiýa üpjün edýär we agdaryş momentine çydap bilýär.

Aýratynlyklary we peýdalary

Bir hatar burçly kontakt topy bilen deňeşdirilende, iki hatar burçly kontakt topy has berkligi we agdaryş momentine çydap bilýär.Rulman aýrylmaz görnüşde.Esasanam ýokary berklik talaplary bolan programmalar üçin amatlydyr.

● Az ok meýdany

Iki hatar burçly kontakt top rulmanlary, arka-arka tertipleşdirilen gaty köp ok ýerini alýan programmalar üçin ulanylyp bilner.

Radial we eksenel ýükleri iki tarapa hem ýerleşdirýär

Egriji pursatlary ýerleşdirýär

Gaty podşipnik

Gurluş we aýratynlyklar

Iki hatar burçly kontakt topunyň içki we daşarky halkalarynyň arasyndaky ýapgytlyk çäklidir.Rugsat berilmeýän ýapgytlyk, içerki arassalama, rulmanyň ululygyna, içerki dizaýnyna we rulmanyň üstünde hereket edýän güýje we pursata baglydyr.Iň ýokary rugsat berilýän ýapgytlyk, rulmanyň aşa goşmaça stres döretmezligini üpjün etmeli.

Rulmanyň içki we daşarky halkalarynyň arasynda ýapgyt burç bar bolsa, rulmanyň ömrüne täsir eder we rulmanyň işleýiş takyklygynyň peselmegine we işleýän sesiň ýokarlanmagyna sebäp bolar.Iki hatar burçly kontakt şar podşipnikleri, adatça, neýlon ýa-da bürünç saklaýjylardan ýasalýar.Iki hatar burçly kontakt şar podşipnikleri gurlanda, rulmanyň iki taraplaýyn eksenel ýük göterip biljekdigine garamazdan, bir tarapda top boşlugy bar bolsa, esasy eksenel ýüküň üstünden geçmeli däldigini bellemelidiris. garymyň bir gapdalyndaky çyzyk.Rulman ulanylanda esasy boşlugy top boşlugy bolmazdan bir tarapa geçelgesine üns bermeli.

Arza

Awtoulagyň öň tigir merkezinde giňden ulanylýar.

Nebit nasoslary, kök urýanlar, howa kompressorlary, dürli geçirijiler, ýangyç sepýän nasoslar, çap enjamlary, planetar reduktorlary, gazyp alyş enjamlary, sikloid reduktorlary, azyk gaplaýyş enjamlary, elektrik kebşirleýiş maşynlary, elektrik lehimli ütükler, kwadrat gutular, agyrlyk pürküji ýaraglar, sim ýyrtyk maşyn, ýarym şah, gözleg we derňew enjamlary, ajaýyp himiýa enjamlary.

Parametrler

SIZE DIMENSION Esasy ýük bahalary Fatadawlygyň çäkleri Tizlik bahalary
dinamiki statik Salgylanma tizligi Çaltlygy çäklendirmek
d [mm] D [mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] Pu [kN] [r / min] [r / min]
3200 ATN9 10 30 14 7.61 4.3 0.183 26000 24000
3200 A-2RS1TN9 / MT33 10 30 14 7.61 4.3 0.183 17000
3201 A-2ZTN9 / MT33 12 32 15.9 10.1 5.6 0.24 24000 22000
3201 ATN9 12 32 15.9 10.1 5.6 0.24 24000 22000
3201 A-2RS1TN9 / MT33 12 32 15.9 10.1 5.6 0.24 15000
3202 A-2ZTN9 / MT33 15 35 15.9 11.2 6.8 0.285 22000 18000
3202 ATN9 15 35 15.9 11.2 6.8 0.285 22000 18000
3202 A-2RS1TN9 / MT33 15 35 15.9 11.2 6.8 0.285 14000
3302 A-2Z 15 42 19 15.1 9.3 0.4 18000 16000
3302 A-2ZTN9 / MT33 15 42 19 15.1 9.3 0.4 18000 16000
3302 ATN9 15 42 19 15.1 9.3 0.4 18000 16000
3302 A-2RS1 15 42 19 15.1 9.3 0.4 12000
3302 A-2RS1TN9 / MT33 15 42 19 15.1 9.3 0.4 12000
3203 A-2ZTN9 / MT33 17 40 17.5 14.3 8.8 0.365 19000 16000
3203 ATN9 17 40 17.5 14.3 8.8 0.365 19000 16000
3203 A-2RS1TN9 / MT33 17 40 17.5 14.3 8.8 0.365 12000
3303 A-2Z 17 47 22.2 21.6 12.7 0.54 17000 14000
3303 A-2ZTN9 / MT33 17 47 22.2 21.6 12.7 0.54 17000 14000
3303 ATN9 17 47 22.2 21.6 12.7 0.54 17000 14000
3303 A-2RS1 17 47 22.2 21.6 12.7 0.54 11000
3303 A-2RS1TN9 / MT33 17 47 22.2 21.6 12.7 0.54 11000
3204 A. 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 16000 14000
3204 A-2Z 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 16000 14000
3204 A-2ZTN9 / MT33 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 16000 14000
3204 ATN9 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 16000 14000
3204 A-2RS1 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 10000
3204 A-2RS1TN9 / MT33 20 47 20.6 20.4 12.9 0.55 10000
3304 A-2RS1 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 9000
3304 A-2RS1TN9 / MT33 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 9000
3304 A. 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 13000
3304 A-2Z 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 13000
3304 A-2ZTN9 / MT33 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 13000
3304 ATN9 20 52 22.2 24.5 15.6 0.67 13000 13000
3205 A. 25 52 20.6 22 15.3 0.64 12000 12000
3205 A-2Z 25 52 20.6 22 15.3 0.64 12000 12000
3205 A-2ZTN9 / MT33 25 52 20.6 22 15.3 0.64 12000 12000
3205 A-2RS1 25 52 20.6 22 15.3 0.64 8500
3205 A-2RS1TN9 / MT33 25 52 20.6 22 15.3 0.64 8500
3305 A-2RS1 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 7500
3305 A-2RS1TN9 / MT33 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 7500
3305 A. 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 11000
3305 A-2Z 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 11000
3305 A-2ZTN9 / MT33 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 11000
3305 ATN9 25 62 25.4 32.5 22 0.93 11000 11000
3206 A-2RS1 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 7500
3206 A-2RS1TN9 / MT33 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 7500
3206 A. 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 10000
3206 A-2Z 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 10000
3206 A-2ZTN9 / MT33 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 10000
3206 ATN9 30 62 23.8 30.5 22 0.93 10000 10000
3306 A. 30 72 30.2 42.5 30 1.27 10000 9000
3306 A-2Z 30 72 30.2 42.5 30 1.27 10000 9000
3306 A-2ZTN9 / MT33 30 72 30.2 42.5 30 1.27 10000 9000
3306 ATN9 30 72 30.2 42.5 30 1.27 10000 9000
3306 A-2RS1 30 72 30.2 42.5 30 1.27 6300
3306 A-2RS1TN9 / MT33 30 72 30.2 42.5 30 1.27 6300
3207 A. 35 72 27 40.5 30 1.27 9000 9000
3207 A-2Z 35 72 27 40.5 30 1.27 9000 9000
3207 A-2ZTN9 / MT33 35 72 27 40.5 30 1.27 9000 9000
3207 ATN9 35 72 27 40.5 30 1.27 9000 9000
3207 A-2RS1 35 72 27 40.5 30 1.27 6300
3207 A-2RS1TN9 / MT33 35 72 27 40.5 30 1.27 6300
3307 DJ1 35 80 34.9 52.7 41.5 1.76 9000 8000
3307 A. 35 80 34.9 54 38 1.63 8500 8500
3307 A-2Z 35 80 34.9 54 38 1.63 8500 8500
3307 A-2ZTN9 / MT33 35 80 34.9 54 38 1.63 8500 8500
3307 ATN9 35 80 34.9 54 38 1.63 8500 8500
3307 A-2RS1 35 80 34.9 54 38 1.63 6000
3307 A-2RS1TN9 / MT33 35 80 34.9 54 38 1.63 6000
3208 A. 40 80 30.2 48 36.5 1.56 9000 8000
3208 A-2Z 40 80 30.2 48 36.5 1.56 9000 8000
3208 A-2ZTN9 / MT33 40 80 30.2 48 36.5 1.56 9000 8000
3208 ATN9 40 80 30.2 48 36.5 1.56 9000 8000
3208 A-2RS1 40 80 30.2 48 36.5 1.56 5600
3208 A-2RS1TN9 / MT33 40 80 30.2 48 36.5 1.56 5600
3308 DNRCBM 40 90 36.5 49.4 41.5 1.76 8000 7000
3308 A. 40 90 36.5 65.5 48 2.04 7500 7500
3308 A-2Z 40 90 36.5 65.5 48 2.04 7500 7500
3308 A-2ZTN9 / MT33 40 90 36.5 65.5 48 2.04 7500 7500
3308 ATN9 40 90 36.5 65.5 48 2.04 7500 7500
3308 A-2RS1 40 90 36.5 65.5 48 2.04 5000
3308 A-2RS1TN9 / MT33 40 90 36.5 65.5 48 2.04 5000
3308 DMA 40 90 36.5 68.9 57 2.45 8000 7000
3308 DTN9 40 90 36.5 68.9 57 2.45 8000 7000
3209 A. 45 85 30.2 52 41.5 1.76 7500 7500
3209 A-2Z 45 85 30.2 52 41.5 1.76 7500 7500
3209 A-2ZTN9 / MT33 45 85 30.2 52 41.5 1.76 7500 7500
3209 ATN9 45 85 30.2 52 41.5 1.76 7500 7500
3209 A-2RS1 45 85 30.2 52 41.5 1.76 5300
3209 A-2RS1TN9 / MT33 45 85 30.2 52 41.5 1.76 5300
3309 DNRCBM 45 100 39.7 61.8 52 2.2 7500 6300
3309 A. 45 100 39.7 75 53 2.24 7500 6700
3309 A-2Z 45 100 39.7 75 53 2.24 7500 6700
3309 ATN9 45 100 39.7 75 53 2.24 7500 6700
3309 A-2RS1 45 100 39.7 75 53 2.24 4800
3309 DMA 45 100 39.7 79.3 69.5 3 7500 6300
3210 A. 50 90 30.2 51 42.5 1.8 8000 7000
3210 A-2Z 50 90 30.2 51 42.5 1.8 8000 7000
3210 A-2ZTN9 / MT33 50 90 30.2 51 42.5 1.8 8000 7000
3210 ATN9 50 90 30.2 51 42.5 1.8 8000 7000
3210 A-2RS1 50 90 30.2 51 42.5 1.8 4800
3210 A-2RS1TN9 / MT33 50 90 30.2 51 42.5 1.8 4800
3310 DNRCBM 50 110 44.4 81.9 69.5 3 6700 5600
3310 DMA 50 110 44.4 93.6 85 3.6 6700 5600
3310 A-2RS1 50 110 44.4 95 69.5 3 6000 4300
3310 A. 50 110 44.4 95 69.5 3 6000 6000
3310 A-2Z 50 110 44.4 95 69.5 3 6000 6000
3310 ATN9 50 110 44.4 95 69.5 3 6000 6000
3211 A. 55 100 33.3 61 52 2.2 6300 6300
3211 A-2Z 55 100 33.3 61 52 2.2 6300 6300
3211 ATN9 55 100 33.3 61 52 2.2 6300 6300
3211 A-2RS1 55 100 33.3 61 52 2.2 4500
3311 DNRCBM 55 120 49.2 95.6 83 3.55 6000 5300
3311 DMA 55 120 49.2 111 100 4.3 6000 5000
3311 A. 55 120 49.2 112 81.5 3.45 6000 5300
3311 A-2Z 55 120 49.2 112 81.5 3.45 6000 5300
3311 ATN9 55 120 49.2 112 81.5 3.45 6000 5300
3311 A-2RS1 55 120 49.2 112 81.5 3.45 3800
3212 A. 60 110 36.5 75 64 2.75 5600 5600
3212 A-2Z 60 110 36.5 75 64 2.75 5600 5600
3212 ATN9 60 110 36.5 75 64 2.75 5600 5600
3212 A-2RS1 60 110 36.5 75 64 2.75 4000
3212 A-2RS1TN9 / MT33 60 110 36.5 75 64 2.75 4000
3312 A. 60 130 54 127 95 4.05 5600 5000
3312 A-2Z 60 130 54 127 95 4.05 5600 5000
3213 A. 65 120 38.1 80.6 73.5 3.1 5600 4800
3213 A-2Z 65 120 38.1 80.6 73.5 3.1 5600 4800
3213 A-2RS1 65 120 38.1 80.6 73.5 3.1 3600
3313 DNRCBM 65 140 58.7 138 122 5.1 5300 4500
3313 A. 65 140 58.7 146 110 4.55 5300 4500
3313 A-2Z 65 140 58.7 146 110 4.55 5300 4500
3214 A. 70 125 39.7 88.4 80 3.4 5600 4500
3214 A-2Z 70 125 39.7 88.4 80 3.4 5600 4500
3314 A. 70 150 63.5 163 125 5 5000 4300
3314 A-2Z 70 150 63.5 163 125 5 5000 4300
3215 A. 75 130 41.3 95.6 88 3.75 5300 4500
3215 A-2Z 75 130 41.3 95.6 88 3.75 5300 4500
3315 A. 75 160 68.3 176 140 5.5 4500 4000
3315 A-2Z 75 160 68.3 176 140 5.5 4500 4000
3216 A. 80 140 44.4 106 95 3.9 5000 4300
3316 A. 80 170 68.3 193 156 6 4300 3800
3217 A. 85 150 49.2 124 110 4.4 4500 3800
3317 A. 85 180 73 208 176 6.55 4000 3600
3218 A. 90 160 52.4 130 120 4.55 4300 3600
3318 A. 90 190 73 208 180 6.4 3800 3400
3219 A. 95 170 55.6 159 146 5.4 4000 3400
3319 A. 95 200 77.8 240 216 7.5 3600 3200
3220 A. 100 180 60.3 178 166 6 3800 3200
3320 A. 100 215 82.6 255 255 8.65 3400 2800
3222 A. 110 200 69.8 212 212 7.2 3400 2800
3322 A. 110 240 92.1 291 305 9.8 3000 2600
305256 D. 120 190 66 182 232 8 3400 3600
305286 D. 150 225 73 182 265 7.5 1700 2000
305283 D. 150 230 70 203 285 9 2800 3000
305283 DA 150 230 70 203 285 9 2800 3000
305608 160 215 56 135 220 6.8 2800 3000
305608 B. 160 215 56 135 220 6.8 2800 3000
305183 160 240 76 234 335 10 2600 2800
305180 170 260 84 281 405 11.6 2400 2600
305288 DA 180 250 70 190 285 8.65 2400 2600
305262 D. 180 259.5 66 225 310 8.8 2400 2600
305338 D. 190 269.5 66 270 415 11.6 2200 2400
305428 D. 200 279.5 76 242 380 10.4 1900 2400
305393 200 280 80 242 380 10.4 2200 2400
305263 D. 200 289.5 76 302 475 12.9 1800 2200
305263 DA 200 289.5 76 302 475 12.9 1800 2200
305272 D. 220 309.5 76 312 520 13.4 2000 2000
305272 DA 220 309.5 76 312 520 13.4 2000 2000
305272 DB 220 309.5 76 312 520 13.4 2000 2000
305264 D. 230 329.5 80 351 600 15.3 1900 2000
305270 D. 260 369.5 92 397 710 17.3 1700 1700
305269 D. 280 389.5 92 403 750 18 1600 1600

  • Öňki:
  • Indiki: